Nyheter

15 december 2022

Här är medlemmarnas EU-projekt

CONCORD Sverige ingår i projektet “Towards an open fair and sustainable Europe in the world” i samband med det franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapet i europeiska rådet under 2022 och 2023. Medlemmar inom CONCORD Sverige har fått möjligheten att söka medel för projekt som de vill förverkliga inom ramen för detta. Nu har sex olika medlemmar valts ut, läs här nedan vad projekten handlar om.

Amazon Watch

Projektet “Vad är EU-Mercosur” syftar till att informera om handelsavtalet mellan EU och Mercosur, ett avtal som skulle ge förödande konsekvenser för planetens biologiska mångfald och öka kränkningarna mot urfolkens mänskliga rättigheter. Amazon Watch vill belysa hur handelsavtalet mellan EU och Mercosur påverkar Sverige och Amazonas, och varför det inte får godkännas i sin nuvarande form.
Handelsavtalet mellan EU och Mercosur ökar risken för illegal skogsskövling av Amazonas, människorättskränkningar gentemot urfolk samt hindrar att de hållbara utvecklingsmålen uppnås.

MR-fonden

MR-Fonden vill belysa och öka intresset för EU:s roll och mandat som global aktör inom området demokrati, fred och mänskliga rättigheter. Här ligger fokus på att tydliggöra det ömsesidiga beroendet mellan respekt för mänskliga rättigheter, en samhällsutveckling som främjar fredlig samexistens, och ansvarstagande institutioner – i enlighet med Agenda 2030. Projektet tar avstamp i en publikation som MR-Fonden tog fram 2022, där EU är en av de institutioner som ingick i granskningen. Publikatitonen belyser den roll som de europeiska institutionerna har för att tillgodose fred och mänskliga rättigheter.

LANDSRÅDET FÖR SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

Projektet ska fullfölja en undersökning om hur Sveriges ungdomspolitiska skrivelse svarar mot EU:s ungdomspolitiska ramverk, trycka och sprida en analysrapport av resultatet av undersökningen, samt hålla ett panelsamtal där rapporten presenteras och diskuteras. Samtliga tre delar ska genomföras som förberedande event till den europeiska ungdomskonferensen som LSU arrangerar tillsammans med Kulturdepartementet och MUCF i mars inom ramarna för EU:s ungdomsdialog.

RFSU

Projektet syftar till att öka medvetenheten om, och engagemanget för, EU:s externa politik. RFSU vill öka engagemanget för jämställdhet, samt SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) bland ett urval av europeiska civilsamhällesorganisationer och beslutsfattare med inflytande över EU:s och EU-medlemsstaternas externa relationer. Ett delmål är att europeiska civilsamhällesorganisationer ska få ökad tillgång till information och fakta för att bättre kunna trycka på för jämställdhet och SRHR i EU:s och EU-medlemsstaternas externa relationer. Dessutom syftar RFSU till att skapa utrymme för informell diskussion och utbyte av erfarenheter mellan medlemsstater, europeiska beslutsfattare och det civila samhället om hur man bäst kan göra skillnad för SRHR inom ramen för EU:s internationella förbindelser.

LÄKARMISSIONEN

Med EU-ordförandeskapet runt hörnet runt hörnet och 7 år kvar att realisera Agenda 2030 vill Läkarmissionen mobilisera engagemang för den globala hållbarhetsagendan samt öka stödet för, och kunskapen om, det globala utvecklingssamarbetet. De har gått samman med Kista Folkhögskola för att bjuda in unga från Järvaområdet till biståndssfären, med syfte att syftar att öka medvetenhet och kunskap om biståndsfrågor, globala frågor, Agenda2030 och EU som global aktör.

THE HUNGER PROJECT

Syftet med det här projektet är att bidra med kunskap om EU:s arbete genom att fokusera på kopplingen till hungerfrågan. Målet är att öka kunskapen om EU och vilken roll EU har i arbetet för en värld utan hunger hos The Hunger Projects nätverk och följare. Detta kommer vi göra genom att ta fram kort, informativt och tydligt kommunikationsmaterial som sprids i digitala kanaler och nyhetsbrev.

War Child

Det svenska ordförandeskapet i EU sammanfaller med en revidering av EU:s globala hälsostrategi. War Child vill öka medvetenheten om Europas invånares rätt till psykisk hälsa och EU:s förmåga att tillhandhålla psykisk hälsovård till invånarna. För att göra det kommer War Child att ha en kampanj på sociala medier, en reklamkampanj i kollektivtrafiken och riktade påverkansåtgärder. Kampanjen kommer att genomföras under parollen ”EU’s global right to mental health”.

Uppdatering 1 februari, War Child lades till senare då de blev godkända för projektet.