För medlemmar

11 december 2018

Planer för Europaparlamentsvalet

Vi är i full gång med förberedelser för CONCORD Sveriges arbete med Europaparlamentsvalet nästa år. I början av 2019 kommer vi bjuda in alla medlemmar till ett uppstartsmöte för det gemensamma valarbetet.

Söndagen den 26 maj nästa år kommer 21 svenska politiker att väljas in i Europaparlamentet. CONCORD Sverige har börjat se över hur globala frågor kan få en plats i valrörelsen och hur vi kan få partiernas toppkandidater att debattera EU:s roll i världen. Under valrörelsen kommer vi att möta politiker, arrangera utfrågningar, ta fram informationsmaterial om EU:s utrikes- och utvecklingspolitik och visa hur partiernas kandidater kan göra skillnad i Bryssel om de blir valda.

I februari kommer vi att samla våra medlemsorganisationer för ett uppstartsmöte då vi berättar mer om valets viktigaste frågor och vad som står på spel, och diskutera hur vi bäst arbetar gemensamt gentemot kandidater och media. Inbjudan skickas ut de närmaste veckorna, så håll utkik i mejlinkorgen.