Nyheter

29 augusti 2019

På gång under hösten

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #migration och utveckling

Toppmöte i FN:s generalförsamling om Agenda 2030, lansering av årets AidWatch-rapport och avgörande förhandlingar om EU:s långtidsbudget. Det är några av hållpunkterna under hösten 2019 inom de områden CONCORD Sverige arbetar med. Uppdatera dig om viktiga datum och håll utkik efter höstens seminarier och utbildningar i vår kalender.

Hållpunkter på svensk, europeisk och FN-nivå

September

2 Den parlamentariska kommittén om framtidens migrationspolitik startar sitt arbete

10 Riksdagen öppnar

16 Öppnande Europaparlamentet (utskotten sammanträder fr om 2 sept)

18 Regering överlämnar budgetproposition för 2020 till riksdagen

25 UD arrangerar seminarium om innovation och bistånd

24 Global lansering av ikonen för Ingen ska lämnas utanför

23–30 FN:s generalförsamling i New York

Global High Level Week:

  • 23: Climate Action Summit
  • 23: High Level Meeting on Universal Health Coverage
  • 24-25: SDG Summit
  • 26: High-Level Dialouge on financing for development,     
  • 27: High level meeting on Small island developing states

CONCORD Europa samlar nationella plattformar för möten med Europaparlamentariker i Bryssel

Oktober

1 Dialogmöte med regeringen om IMF och Världsbanken inför årsmöte

1–2 CONCORD Europa samlar nationella plattformar för möten med Europaparlamentariker i Bryssel

1–4 Utfrågning i Europaparlamentet av föreslagna kommissionärer

3 Sista dag allmän motionstid (inleds 10 sep)

14 Sidas utvecklingsforum (tema jämställdhet i motvind)

14–20 Världsbanken och IMF:s årsmöten i Washington

16 Partiledardebatt i riksdagen

17 Möte EU:s regeringschefer (Europeiska rådet)

23 Prel. datum för omröstning i Europaparlamentet om den nya EU-kommissionen

31 Preliminär Brexit

November

1 Nya EU-kommissionen tillträder

2–13 FN:s årliga ministerkonferens om klimatet, COP25, i Chile

21–22 Utrikesutskottet resp. EU-nämnden sammanträder inför FAC utveckling

25 EU:s biståndsministrar träffas (FAC utveckling)

CONCORD Europa-event i Europaparlamentet om utvecklingsfrågor

Riksdagens rambeslut om budget

December

12 Möte EU:s regeringschefer (Europeiska rådet)

17–18 UNHCR Global Refugee Forum

Övriga rådsmöten:

Utrikesrådet (Foreign Affairs Council, FAC) utrikesfrågor: 14 okt, 11 nov, 9 dec

Utrikesrådet (FAC) handel: 21 nov

Utrikesrådet (FAC) försvar: 12 nov

Rättsliga och inrikesfrågor (RIF): 7 okt, 12 dec

Allmänna rådet (General Affairs Council, GAC): 16 sep, 15 okt, 19 nov, 10 dec

Riksdagspartiers kongresser, landsmöten eller motsvarande:

26–29 sep Centerpartiets partistämma

17 okt Moderaternas partistämma

8–10 nov Kristdemokraternas riksting

15–17 nov Liberalernas landsmöte

För våra medlemmar:

September                                   

18–19 Kommentar på regeringens budget

24 Lanseringen av ikonen för Ingen ska lämnas utanför

Dialogmöte för medlemmar med regeringen och UD om utvecklingsfrågor på EU-nivån under hösten

Oktober

1–2 Seminarieserie: Tag plats! Strategier som stärker civilsamhällets rätt att verka

November

5 Workshop för medlemsorganisationer om metodval och målgruppsanalys för påverkansarbete

19–20 Stockholm Civil Society Days – Change and Action to Leave No One Behind

Lansering årets Aid Watch-rapport

Studieresa till Bryssel med temat EU:s migrationspolitik

29 alt. 2 dec Seminarium i Stockholm om EU:s bistånd

Förutom dessa datum kommer vi under hösten bland annat att fortsätta vår skola om EU:s långtidsbudget, arrangera ett seminarium om EU:s bistånd, och ett med deltagande från riksdagspartierna om remissen för Agenda 2030, lansera ett positionspapper om utvecklingsfinansiering. Håll utkik i vår kalender för datum för dessa.