Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

13 oktober 2009

EU ger med ena handen och tar med den andra

EU är idag världens största biståndsgivare och har därför stora möjligheter att skapa förändring för fattiga människor världen över. Men på grund av bristande samordning mellan utvecklingspolitiken och EU:s arbete i exempelvis klimat- och handelsfrågor motverkar EU sitt eget utvecklingsarbete. Detta menar CONCORD som lanserat rapporten Spotlight on Coherence runt om i hela Europa.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

29 september 2009

Varför talar EU så tyst om sex?

Långt över hundra personer dök upp för att lyssna på ett samtal om EU och sex på lördagens förmiddag. CONCORD Sverige och 09-nätverket, som tillsammans samlar över 40 svenska frivilligorganisationer bjöd in Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet och Hans Linde, riksdagsledamot för vänsterpartiet till ett samtal om varför sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inte drivs som en prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet i EU. Anna Hellgren, frilansjournalist, ledde samtalet.
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

3 september 2009

Världens bästa svenska EU-parlamentariker korades i Almedalen

Den 1 juli korade CONCORD Sverige Anders Wijkman (KD) till Världens bästa svenska EU-parlamentariker på Östersjötorgets inomhusscen.
Läs mer

Nyheter

18 juni 2009

Debatturné gav mersmak för EU kunskap

– Det var underhållande och väcker lust att gräva djupare och få bättre förståelse för EU som aktör. Så uttrycker sig en av de publikdeltagare som gästade CONCORD Sveriges och Sensus Studieförbunds debatturné som nådde åtta orter i Sverige i våras. Paneldebatten i Stockholm CONCORD Sverige har under våren tillsammans med Sensus Studieförbund arrangerat en debatturné på temat ”EU som global aktör” där kandidater till Europaparlamentsvalet debatterat utvecklingsfrågor.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

19 april 2009

Tre svenska ledamöter till utvecklingsutskottet

Alf Svensson (KD) har valts in som ordinarie ledamot i Europaparlamentets utskott för utveckling. Isabella Lövin (MP) och Åsa Westlund (S) är suppleanter i utskottet. CONCORD Sverige kommer att följa arbetet i EU parlamentet närmare i framtiden.
Läs mer

Nyheter

12 januari 2009

Parlamentsutfrågningar av Kommissionärer

Europaparlamentets utfrågningar av de bliviande kommissionärerna är nu avslutad sånär som på den nyligen utsedde nya kandidaten från Bulgarien, Kristalina Georgieva. I och med avhoppet från Bulgarien blir Parlamentets röstning om den nya Kommissionen förmodligen något försenad.
Läs mer