Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

27 november 2013

Fler företag inser att de har ett ansvar

Ulrika Urey är verksamhetsansvarig på Fair Trade Center. Här berättar hon om deras nya satsning på kortfilmer och ger tips om vad man kan tänka på när man ger sig ut på julklappsjakt. Till exempel kan man ladda ned en app som ger råd om etisk konsumtion. 
Läs mer

Nyheter

13 november 2013

Så påverkar du EU-parlamentet

Det går absolut att påverka EU:s politik, säger Carl Schlyter till deltagarna på kursen ”EU – så funkar det” den 8 november, och många viktiga debatter har satts igång av folkrörelser.
Läs mer

Nyheter

24 oktober 2013

Tio år med Politik för Global Utveckling

Ny energi behövs i arbetet för ökad samstämmighet. Det var de flesta medverkande överens om vid seminariet ”Tio år med Politik för Global Utveckling” den 23 oktober, där politiker, experter och civilsamhället blickade både bakåt och framåt.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Video

23 oktober 2013

Riksdagsseminarium: Tio år med Sveriges politik för global utveckling

Den 23 oktober 2013 arrangerade CONCORD Sverige, FUF, Miljöpartiet de gröna och Kristdemokraterna riksdagsseminariet ”10 år med Politik för global utveckling”. Representanter från KD, MP, S, C, V, FP och M deltog.
Läs mer & se videon

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

10 oktober 2013

EU bryter sina löften – biståndet minskar och urholkas

Sverige är bland de bästa i klassen vad gäller nivån på biståndet, men en allt mindre andel av biståndet går till utveckling i fattiga länder - endast Malta och Cypern lägger en större procentuell andel av sin biståndsbudget på flyktingkostnader än Sverige. Det visar årets Aid Watch-rapport om EU:s bistånd som lanseras i Sverige idag.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

9 oktober 2013

Hur ska vi betala för vår vision? Seminarium om finansiering för utveckling

Den 8 oktober anordnade UNDP:s nordiska kontor, Dag Hammarskjöldfonden och CONCORD Sverige ett gemensamt seminarium angående finansiering för utveckling.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

2 oktober 2013

Samstämmighet måste prioriteras upp i Sverige, enligt OECD-DAC

OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Development) biståndskommitté DAC kom idag med sin “peer review” av Sverige. Det är två andra medlemmar i kommittén, Belgien och Storbritannien, som gjort en omfattande utvärdering av svenskt bistånd.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

24 september 2013

Nu börjar förhandlingarna om nya utvecklingsmål efter 2015

Den här veckan påbörjas förhandlingarna om nya utvecklings- och hållbarhetsmål som ska ersätta millenniemålen, som löper ut 2015.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

23 september 2013

Regeringarna måste höja ambitionsnivån

Den 25 september enades FN:s medlemsstater om ett dokument som beskriver viktiga principer i arbetet med att ta fram nya utvecklings- och hållbarhetsmål som ska ersätta millenniemålen. Nu är första steget taget i de mellanstatliga förhandlingarna och en ny fas i processen tar vid.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

4 september 2013

Lästips om globala utmaningar

Världen står idag inför många nya utmaningar, förändringar av finansflöden och nya aktörer på den internationella arenan. I kombination med klimatförändringar påverkar allt detta förutsättningarna för det internationella utvecklingssamarbetet.
Läs mer