Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

26 september 2023

EU-ombudsmannen ifrågasätter EU:s avtal med Tunisien

Den Europeiska ombudsmannen Emily O’Reilly undrar hur EU tänker garantera att avtalet med Tunisien inte leder till att mänskliga rättigheter kränks. O’Reilly är därmed den senaste i raden att ifrågasätta sommarens avtal.
Läs mer

#eu-politik

Analys

20 september 2023

ANALYS AV HÖSTBUDGETEN 2023

Regeringens budgetproposition för 2024 innehöll inga stora nyheter på utgiftsområde 7; Internationellt bistånd. Tvärtom saknas, liksom förra året, information om hur budgeten ska fördelas. Det återstår alltså att se hur prioriteringar i text återspeglas i medel. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har analyserat innehållet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

19 september 2023

Biståndsministern i Ekots lördagsintervju

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell var gäst i Ekots lördagsintervju den 16 september 2023. Vi kommenterar några av de svar ministern gav i intervjun.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

14 september 2023

Ont om omvärld i von der Leyens sista linjetal

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll igår sitt sista årliga linjetal för den nuvarande mandatperioden – State of the European Union. Det var ett tal med blicken fäst på Europa och dess närområde och med få nedslag i globala utvecklingsfrågor. Von der Leyen betonade vikten av enighet inom unionen och behovet av utvidgning av densamma.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

13 september 2023

Välkommen Hang Phan!

Hang Phan har börjat som redovisningsassistent hos CONCORD Sverige för att sy ihop rapporteringen kring EU-ordförandeskapsprojektet.
Läs mer

Nyheter

8 september 2023

Möt vår nya praktikant Ragna Stertman!

Hon brinner för lokal förankring och civilsamhällets mobilisering. Möt CONCORD Sveriges praktikant Ragna Stertman.
Läs mer

Nyheter

4 september 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – september 2023

Utvärderingar av Sveriges ordförandeskap, kommissionen oroar sig för det demokratiska utrymmet i Sverige, och till slut är post-Cotonou-avtalet signerat. Här är septembers EU-nyheter om hållbar utveckling.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

28 augusti 2023

HLPF 2023: Världens ledare behöver öppna plånboken för att nå de Globala målen 

För att nå de Globala målen för hållbar utveckling krävs finansiering – vilket världens länder hittills inte har levererat. Andreas Berglöf på WaterAid och Rashima Kwatra på RFSL berättar om sina intryck från FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet

Nyheter

18 augusti 2023

Biståndsdebatten i media – sommarspecial

Sommaren 2023 debatterades utvecklingsfrågor mer än vanligt i svensk media. Den största anledningen var det indragna stödet till utvecklingsforskning som genererade en stor mängd inlägg. Det som präglade perioden var ledarskribenternas återkomst.
Läs mer

#biståndsdebatten i media

Nyheter

4 juli 2023

”Biståndet borde bevakas mer”

Journalistiken styrs till stor del av närhets- och aktualitetsprincipen. Bistånd uppfyller sällan någon av de principerna. Samtidigt växer intresset för internationella frågor. – Hittar man bara banden och kopplingar till människor i Sverige finns det en massa berättelser som berör, sa SVT:s Latinamerikakorrespondent i Almedalen.
Läs mer

#biståndsdebatten i media