Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

25 februari 2022

Inte ens en procent av företagen omfattas av nytt lagförslag från EU

Idag presenterade EU-kommissionen sitt lagförslag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina värdekedjor. Civilsamhället välkomnar att det efter flera förseningar föreslås bindande regler för företag, men förslaget riskerar att bli en papperstiger. En stor brist är att små och medelstora företag inte omfattas – och de utgör drygt 99 procent av företagen i EU.
Läs mer

#företagande och mänskliga rättigheter

Nyheter

3 februari 2022

Europeiska civilsamhället påverkar EU:s globala roll

Parallellt med att regeringarna i Frankrike, Tjeckien och Sverige samordnar sig kring ordförandeskapet i EU, gör civilsamhället samma sak. Inom CONCORD Europa samarbetar de tre nationella plattformarna i ett ordförandeskapsprojekt med Frankrike först ut. Våra franska kollegor i Coordination Sud lyfter internationell solidaritet inför både toppmöten och presidentval.
Läs mer

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

26 januari 2022

Viktiga datum 2022

EU-ordförandeskapet, som Sverige tar över i januari 2023, och flera konferenser i FN. Det är några av årets hållpunkter inom de frågor CONCORD Sverige jobbar med.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

25 januari 2022

Välkommen till kansliet Rosita Lindgren!

CONCORD Sverige är glada att kunna välkomna en ny kollega till kansliet. Rosita Lindgren kommer att praktisera hos oss i ett halvår fram till juni månad. För att lära känna henne lite bättre har vi ställt några korta frågor.
Läs mer

Nyheter

29 november 2021

Vem har sagt vad under hösten?

Höstens kanske mest citerade citat kommer från Greta Thunbergs uttalande inför COP26: ”Blah Blah Blah”. Men hur bra koll har du på andra mer eller mindre kraftfulla sägningar från höstens debatter?
Läs mer

Nyheter

24 november 2021

Risk att efterlängtad lag blir en besvikelse

EU-kommissionen förväntas lägga fram ett lagförslag i mars nästa år som ska tvinga företag att ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina inköp. Det är resultatet av många aktörers mångåriga påverkansarbete. Men risken finns att lagförslaget blir tandlöst. 
Läs mer

#företagande och mänskliga rättigheter

Nyheter

23 november 2021

Välkommen till kansliet Blanka Simunkova!

CONCORD Sverige välkomnar en ny kollega till kansliet. Blanka Simunkova jobbar som controller i EU-ordförandeskapsprojektet. Vi ställde några korta frågor för att lära känna henne lite bättre.
Läs mer

Nyheter

1 november 2021

CONCORD-medlemmars förväntningar på COP26: helhetstänk, höga ambitioner och ansvarstagande ledare

Skärpta planer för utsläppsminskning och ökad klimatfinansiering är viktiga knäckfrågor på COP26. Mycket står på spel – möjligheten att klara 1,5-gradersmålet, ledares legitimitet och klimaträttvisa för de som drabbas hårdast. Det handlar också om deltagande och vilkas röster som har inflytande över besluten. Detta och mycket annat kommer CONCORD Sveriges medlemmar att bevaka under de kommande två veckorna.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

22 oktober 2021

Från deklaration till handling - efter COP15

På det första av två FN-möten om biologisk mångfald, COP15, antogs den så kallade Kunming-deklarationen. Den innebär ett politiskt erkännande av en av vår tids stora ödesfrågor: artdöden. CONCORD Sveriges medlemmar och deras partners kommenterar förhandlingarna hittills och vad som behöver hända nu.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Analys

20 september 2021

Analys av höstbudgeten 2021

Budgetpropositionen 2021 innebär en större budget nästa år. Vi välkomnar många utav satsningarna, men saknar bland annat konkreta åtaganden för jämställdhetsarbetet och tilläggsmedel för klimatet.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa