Läs om det senaste inom Agenda 2030 och samstämmighet, migration, EU:s och Sveriges bistånd, civilsamhällets demokratiska utrymme och jämställdhet, och annat relaterat till CONCORD Sveriges verksamhet.

Nyheter

7 november 2023

Biståndet till Palestina – vad har hänt?

Den 10 oktober meddelade regeringen och SD på en presskonferens att Sveriges utvecklingsbistånd till Palestina skulle pausas. Vi går igenom vad som ledde fram till beslutet och hur reaktionerna på det varit. Dessutom om hur EU agerat i samma fråga.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

3 november 2023

Så debatteras Israel och Palestina i EU

Kriget mellan Israel och Hamas har skapat debatt i Bryssel. Kommissionen genomför en översyn av utvecklingsbiståndet, rådet har svårt att enas, och parlamentet kritiseras för dubbla måttstockar.
Läs mer

#eu-politik

Under lupp (2023)

Svenska Europaparlamentariker är nästan helt överens i stödet för jämställdhet och för Agenda 2030. Men i synen på miljö- och klimaträttvisa och företags ansvar för mänskliga rättigheter går åsikterna isär. Det visar CONCORD Sveriges granskande rapport ”Under lupp: Svenska EU-parlamentarikers agerande i globala frågor”. Rapporten tar också upp vilka parlamentariker som under den senaste mandatperioden stuckit ut i engagemanget för sina frågor.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #jämställdhet

Aidwatch 2023 (2023)

EU:s bistånd nådde sin hittills högsta nivå 2022, 0,59 procent av BNI, framför allt som effekt av stödet till Ukraina. Men även urholkningen av biståndet nådde nya rekordnivåer. Mer än en femtedel av EU:s bistånd föll utanför grundkriterierna för bistånd, enligt AidWatch-rapporten. Rapporten betonar vikten av ökat internationellt samarbete för att hantera de allvarliga och överlappande globala kriser som hotar genomförandet av Agenda 2030. Samtidigt som EU:s bistånd ökar totalt sett, minskar Sveriges bistånd till 0,9 procent av BNI, och minskningen förväntas fortsätta under de kommande åren.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #aidwatch

Uttalande

16 oktober 2023

COP28: Sverige och EU måste växla upp arbetet för klimaträttvisa

Klimatkrisens konsekvenser blir allt mer uppenbara, och är ofta värst för grupper som bidragit minst till problemet. Som rika aktörer med stora utsläpp av växthusgaser behöver Sverige och EU visa starkt ledarskap för klimaträttvisa under FN:s klimatförhandlingar i december. Det uppmanar 27 medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Miljö- och klimaträttvisa inför COP28 i Förenade Arabemiraten.
Läs mer

#miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

4 oktober 2023

Ett år med utrikesutskottet – så mycket har de motionerat

Nu är det ett år sedan den nya riksdagen tillträdde. Vi har räknat hur mycket partierna har motionerat i utrikesutskottet – och utser oppositionens flitigaste interpellatör.
Läs mer

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

2 oktober 2023

Ett år med regeringen (och SD): Vad har hänt i utvecklingspolitiken?

Nu är det snart ett år sedan Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna bildade regering, med stöd av Sverigedemokraterna. Vilka beslut, med bäring på utvecklingspolitiken, har tagits under detta år? Vilka var de större händelserna och vad hände inte? Vår tidslinje ger svaren.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

2 oktober 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober 2023

Parlamentet stöder ökad budget och klubbar nya regler efter Qatar-gate, och mångmiljonsatsning mot våld mot kvinnor hade "begränsad effekt". Läs våra EU-nyheter om hållbar global utveckling.
Läs mer

#eu-politik #eu:s budget #jämställdhet

Nyheter

2 oktober 2023

Parlamentet stödjer ökad EU-budget

Europaparlamentet står bakom kommissionens förslag att öka EU:s fleråriga budget, men anser att kommissionens förslag är ett absolut minimum för att möta de många utmaningar som unionen ska hantera. Av de svenska ledamöterna röstade bara MP för ökad budget.
Läs mer

#eu-politik #eu:s budget

Nyheter

27 september 2023

SDG Summit: Räddningsplan för planeten

Förra veckan samlades världens ledare för att i halvtid utvärdera de Globala målen på FN-mötet SDG Summit i New York. Läget för en majoritet av målen är mycket oroande, men FN:s generalsekreterare António Guterres beskrev ändå resultatet av mötet som en räddningsplan för planeten.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet