Nyheter

25 augusti 2017

Nya möjligheter att söka EU-finansiering

#stöd om eu-bidrag

Nu annonserar EU-kommissionen, genom ett ”call for proposals”, om möjligheten att söka bidrag för projekt som syftar till att förebygga sexuellt och gender-baserat våld mot kvinnor och flickor, och öka tillgången till SRHR-insatser i EU:s partnerländer för utvecklingssamarbete.

I mitten av september väntas också EU:s demokrati och mänskliga rättighetersprogram EIDHR publicera sitt årliga globala ”call for proposals” för finansiering av MR-projekt i EU:s partnerländer. I år ges möjlighet att söka bidrag för projektförslag med följande fem tematiska inriktningar:

– Stöd till människorättsförsvarare med fokus på de som arbetar med landrättigheter och urfolksrättigheter kopplat till ”land grabbing” och klimatförändringar
– Bekämpning av utomrättsliga mord och tvångsförsvinnanden
– Bekämpning av moderna former av tvångsarbete
– Stärkande av rättigheter för personer med funktionsvariationer
– Stöd till arbete för religions- och trosfrihet