Nyhet

23 april 2021

Ny vikarierande policysamordnare för jämställdhet och Agenda 2030

Vi på CONCORD Sveriges kansli har fått en ny kollega! Den 19 april började Karin Zilliacus som vår policysamordnare för jämställdhet och Agenda 2030 och samstämmighet. Vi ställde fyra korta frågor för att lära känna henne lite bättre.

1. Hur känns det nya jobbet så här långt?

Det känns både roligt och spännande att få sätta sig in i kansliets arbete på CONCORD och att få ta del av den kompetens och expertis som inte bara kansliet, utan också alla medlemmar besitter.

2. Berätta lite om dig själv, vem är du?

För cirka fem år sedan landade jag och bosatte mig i Stockholm. Innan dess har jag varit något av en nomad sedan liten, pga. omständigheter och av ohejdad vana. Mitt liv har i stor utsträckning präglats av min nyfikenhet och lust att utforska. Men också med flyttfågeltendenser, då jag regelbundet återvänt till Finland under mina utlandsvistelser, kanske främst till Åbolands skärgård där jag troget tillbringar alla mina somrar.

3. Vad tar du med dig för tidigare erfarenheter som du tror kan bidra till CONCORD Sveriges verksamhet?

Här i Sverige har jag de gångna fem åren jobbat för två av CONCORDS medlemmar, Civil Rights Defenders respektive ActionAid Sverige, där jag haft möjlighet att sätta mig in i ett brett spektrum av frågor under en relativt kort tid. Jag tar också med mig en god förståelse för och erfarenhet av EU-relaterade frågor från mina år i Bryssel, där jag bland annat jobbat för Finlands EU-representation och Europaparlamentet. Utöver mina erfarenheter från Bryssel och av utvecklingssamarbetet har jag bland annat haft kortare valobservationsuppdrag.

4. Så här i pandemi-tider, vad får dig att bli lite extra glad?

Alla små vardagliga möten med människor som man tagit för givet har ju plötsligt blivit otroligt viktiga! Jag blev t.ex. så otroligt glad när man äntligen igen fick stiga på bussen genom den främre dörren och hälsa på chauffören. Jag har också envist undvikit snabbkassorna i affärer och ställt mig i kö för att få utväxla några ord eller kanske bara ett leende med butiksbiträdet.