Nyheter

2 mars 2016

Ny studie: Förändringar i EU:s finansiering

#stöd om eu-bidrag

EU har skapat en större variation i sätten att bidra med finansiering i utvecklingssamarbetet. Det som tidigare mest var projektstöd ska nu även bli fortsättningsbidrag, trust funds och programstöd. CONCORD har tagit fram en ny studie som reder ut de nya finansieringsformerna.

En av strategierna för EU:s utvecklingssamarbete under 2014-2020 är att skapa större variation i sätten som EU ger finansiering. Det som tidigare mest varit projektstöd ska nu även innehålla programstöd, fortsättningsbidrag, mer vidareförmedling till mindre projekt, speciella ”trust funds” och andra nyheter. Detta betyder en utmaning för organisationer i det civila samhället som har eller vill ha EU-finansiering att hålla sig uppdaterade om vad som händer. Vad betyder EU:s nya sätt att arbeta?

CONCORD har tagit fram en ny studie som ger en översikt av vad de nya finansieringsformerna innebär, och av den information som finns hittills om vilka regler som gäller, vem man ska kontakta och vilka beslut som styr.

Läs studien för att få reda på mer och ta del av tankar från några organisationer som har erfarenhet av de sätt att finansiera som alltmer används av EU. Studien presenterar också några preliminära slutsatser och rekommendationer trots att förändringarna som EU genomför fortfarande pågår. Vi hoppas att slutsatserna kan inspirera läsarna till fortsatt analys och diskussioner inom er organisation.

Läs studien här!