Nyheter

30 augusti 2022

Mindre nedskärningar i klimatfinansieringen än befarat

#eu:s och sveriges bistånd #miljö- och klimaträttvisa

I mars aviserade regeringen stora nedskärningar i biståndet – vilket drabbade klimatfinansieringen hårt. Efter påtryckningar från civilsamhället återförs nu merparten av pengarna – men cirka 20 procent av den bilaterala klimatfinansieringen är fortfarande hotad.

Under våren har regeringens löften om ökad klimatfinansiering äventyrats av nedskärningarna i biståndsbudgeten. CONCORD Sveriges beräkningar visade då att över 2 miljarder – uppskattningsvis minst en fjärdedel av den totala klimatfinansieringen– skulle dras in, vilket rapporterades i Rapport.  Drygt en miljard kronor av bidragen till de globala klimatfonderna frystes, och andra anslagsposter med stor andel klimatfinansiering drogs ner kraftigt.

I samband med miljömötet Stockholm+50 i början av sommaren krävde 21 medlemmar att regeringen skulle leva upp till sina egna löften om ökad klimatfinansiering. 

I två omgångar har regeringen nu återfört pengar till biståndet: – den ursprungliga nedskärningen på 9,2 miljarder har minskat till knappt 5 miljarder. I det senaste beslutet prioriteras klimatbiståndet i återbetalningarna. Hela det frusna stödet till klimatfonderna betalas nu ut, däribland drygt 1,59 miljarder kronor till Gröna klimatfonden och 467 miljoner kronor till Globala miljöfonden. Läs vår färska genomgång av regeringens nedskärningar i biståndet här.

En femtedel av den bilaterala klimatfinansieringen fortsatt hotad

I den bilaterala klimatfinansieringen är det mindre tydligt hur stora nedskärningar som kvarstår. Anslagsposter som tidigare haft hög andel klimatfinansiering, exempelvis ramanslagen för Afrika, hållbar utveckling och forskningsutveckling, har fortsatt stora minskningar. Enligt uppskattningar baserade på tidigare års rapporterade klimatfinansiering för respektive anslagsposter är uppåt 20 procent av den bilaterala klimatfinansieringen fortfarande hotad.

Svensk klimatfinansiering – en översikt

Det senaste rapporterade året, 2020, uppgick svensk klimatfinansiering till 7,4 miljarder kronor. Inför COP26 utlovade regeringen att dubblera Sveriges klimatfinansiering till 15 miljarder kronor år 2025. Pengarna tas i nuläget från biståndsbudgeten, och förmedlas både genom bilaterala och multilaterala kanaler. Många aktörer, bland dem CONCORD Sveriges arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa, driver att klimatfinansieringen istället borde vara utöver biståndsbudgeten för att inte konkurrera med andra centrala områden som behöver finansiering för att de globala målen ska uppnås.

Den bilaterala klimatfinansieringen har större andel stöd till anpassningsåtgärder, vilka är viktiga för de mest utsatta länderna som bidragit minst till klimatkrisen men drabbas hårdast av den. I september 2022 släpper CONCORD Sverige en sammanställning som går igenom data och knäckfrågor för svensk och internationell klimatfinansiering. Håll utkik!