Nyheter

13 juni 2024

Miljö- och klimaträttvisa – sammanfattning och rekommendationer

#agenda 2030 och samstämmighet #miljö- och klimaträttvisa #barometer

I Barometer 2024 granskar civilsamhället regeringens politik för en rättvis och hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om miljö- och klimaträttvisa.

Vi befinner oss i akuta globala klimat- och naturkriser, med katastrofala konsekvenser för människor idag och i framtiden. Klimatarbetet går för långsamt och med nuvarande utveckling är världens länder långt från att begränsa uppvärmningen till Parisavtalets 1,5-gradersmål. Jämte klimatkrisen sker nu historiens sjätte massutdöende. Aldrig tidigare har förlusten av biologisk mångfald på land, i sötvatten och i havet gått lika fort. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger rent vatten, växtpollinering och bidrar till ett stabilare klimat.

Samhällsgrupper och länder drabbas olika hårt av klimat- och naturkriserna och alla har inte samma makt och möjligheter att agera. Människor i låginkomstländer som lever i fattigdom eller är direkt beroende av livskraftiga ekosystem och naturresurser drabbas ofta hårdast, samtidigt som de har bidragit minst till kriserna och har minst resurser att hantera dem. Beslutsfattare behöver därför ha rättvise-, jämställdhets- och rättighetsperspektiven för ögonen när de arbetar för en omställning till miljömässigt hållbara samhällen. Samtidigt som rika länder måste minska sina egna utsläpp och negativa miljöpåverkan drastiskt, behöver de också bidra med resurser för omställning och klimatanpassning i låg- och medelinkomstländer.

Kapitlet ger rekommendationer inom följande områden:

  • FN-förhandlingar om klimat och miljö
  • Finansiering till klimat och biologisk mångfald
  • Rättvist deltagande och inkludering i den globala omställningen
  • Ambitionsnivån i den nationella miljö- och klimatpolitiken

Kapitlet är framtaget av:

Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Framtidsjorden, Kvinna Till Kvinna, Naturskyddsföreningen, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Wateraid.

Fotnot: Kapitlets avsnitt om finansiering för miljö och klimat behandlar både inriktning och nivå. Efter att rapporten gått i tryck gick regeringen ut med siffror på ökning av det totala klimatbiståndet mellan 2022 och 2023. Det har vi kommenterat här.