Nyheter

7 november 2023

Mer jämställdhet i EU:s utvecklingspolitik

#eu-politik #jämställdhet

Jämställdheten i EU:s utvecklingspolitik har stärkts sedan den tredje handlingsplanen för jämställdhet antogs – men fortfarande är det en bra bit kvar till målen. Nu vill två utskott se en plan för att säkerställa att 85 procent av utvecklingspolitiken främjar jämställdhet. Detta framkom under ett samtal i Europaparlamentet.

Under Europaparlamentets vecka för jämställdhet ordnades ett samtal om hur EU ska främja jämställdhet internationellt, där bland andra EU-kommissionen, CONCORD Europa och Europaparlamentet medverkade.

Sedan EU antog sin tredje handlingsplan för jämställdhet, GAPIII, har andelen utvecklingsprojekt som har jämställdhet som mål ökat från 63 procent (2021) till 72 procent (2022).

Detta berättade Chiara Adamo, enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för Internationella Partnerskap, INTPA. Siffrorna kommer från kommissionens utvärdering av GAPIII, som släpps i sin helhet den 21 november.

Men EU är alltså fortfarande en bra bit ifrån att nå målet om att fem procent av projekten ska ha jämställdhet som ett huvudmål (Gender Marker II), och att 85 procent av projekten ska bidra till jämställdhet.

I samband med halvtidsöversynen av EU:s utvecklingspolitik kommer utvecklings- och utrikesutskotten därför att efterlysa en plan för hur målet om 85 procent ska uppnås. Det meddelade utvecklingsutskottets ordförande Tomas Tobé (M/EPP).

Stor variation i EU-ländernas engagemang för jämställdhet

Céline Mias, vice ordförande för CONCORD Europa och chef på CARE EU, pekade på resultat från vår egen skuggrapport CONCORD’s shadow report on GAP III . Rapporten visar bland annat att engagemanget för jämställdhet skiljer sig stort mellan EU-delegationerna och att bara 0,5 procent av EU:s bistånd går specifikt till lokala kvinnorättsorganisationer. Detta trots att forskning visat att de gör störst skillnad för jämställdhet. Mias upprepade också att CONCORD Europa vill se ett högre mål där 20 procent av alla projekt har jämställdhet som ett huvudmål.

Samarbete med civilsamhället

EU-kommissionen påminde om att utvärderingen av GAP III har skett i samråd med flera aktörer, bland annat civilsamhället. Även Tobé lyfte det goda samarbetet som funnits mellan civilsamhället, Europaparlamentet och EU-kommissionen i jämställdhetsfrågorna och GAP specifikt.