Nyheter

4 september 2023

Massiv mobilisering under ordförandeskapet

#eu-politik

Tillsammans har vi nått över 300 000 personer, släppt åtta rapporter och haft 2 300 besökare till våra aktiviteter. – Det svenska civilsamhället besitter en enorm kraft när det kommer till att både opinionsbilda, folkbilda och trycka på för en mer hållbar och rättvis värld, det har vårens aktiviteter visat, säger programansvarig Ida Ragnarsson.

Möten med EU-parlamentariker i Bryssel, seminarium om EU, fred, demokrati och mänskliga rättigheter, en kampanj om EU:s roll för en värld fri från hunger, och rapporter kring EU:s ungdomspolitik och SRHR. Många CONCORD-medlemmar har på ett eller annat sätt engagerat sig i aktiviteter relaterade till ordförandeskapet, antingen genom egna projekt, studieresan till Bryssel, policyforum eller något av CONCORD Sveriges frukostseminarium.

Ida Ragnarsson

– Under ordförandeskapet har vi med våra dussintals aktiviteter, som rapporter, poddar, kampanjer och politikermöten tillsammans visat det under våren. Nu ser vi fram emot att med stärkt kunskap jobba vidare med den viktiga granskningen av EU som global aktör, säger Ida Ragnarsson, programansvarig för ordförandeskapsprojektet på CONCORD Sveriges kansli.

Sju medlemmar har drivit egna projekt

En central del av ordförandeskapsprojektet har varit medlemmars egna projekt, där sju medlemmar har fått projektstöd från CONCORD Sverige för att bidra till att stärka kunskapen om EU som global aktör och påverka unionens politik. Projekten spänner över en stor bredd av ämnesområden och metoder:

Läkarmissionen knöt EU närmare Järva, bland annat genom att ordna en studieresa till Bryssel för studenter på Kista Folkhögskola.

RFSU uppmanade till agerande för SRHR på EU-nivå, och släppte en rapport i ämnet.

MR-fonden spred kunskap om EU, fred, demokrati och mänskliga rättigheter.

The Hunger Project kampanjade för en värld fri från hunger och EU:s roll i att nå detta mål.

War Child kampanjade för EU:s roll i rätten till mental hälsa.

Amazon Watch spred information om handelsavtalet mellan EU och Mercosur-området, och dess konsekvenser för den biologiska mångfalden och urfolkens mänskliga rättigheter

LSU undersökte Sveriges och EU:s ungdomspolitik.

En av deltagarna i Läkarmissionens projekt sa så här efter deras studieresa till Bryssel: ”Att få möta och höra svenska EU-politikernas egna historier, om hur de lyckats ta sig från en arbetarklass i en liten stad hela vägen till EU, har varit väldigt inspirerande och verkligt. Man kan relatera till politikerna på ett annat sätt när man hör deras bakgrundshistoria. De blir människor precis som vi och precis som dem kan vi också bli politiker.”

Åtta rapporter om EU:s roll i världen

Inom plattformen har organisationer tillsammans släppt åtta olika granskningar och rapporter för att öka kunskapen och uppmana till politisk påverkan kring feministisk utrikespolitik, civilsamhällets demokratiska utrymme, SRHR inom ramen för EU:s utrikespolitik, EU:s och Sveriges ungdomspolitik och politisk påverkan på EU-politik.

Rapporten The Game Changer visade hur en verkligt feministisk utrikespolitik kan förändra samhällen.

Drygt 320 000 personer med EU-koll

Så här såg det ut när Det stora EU-quizet satt uppe på SJ-tågen.

Utöver policyrapporter och möten med politiker har projektet också stärkt allmänhetens kunskap om EU som global aktör. I februari rullade informationskampanjen Det stora EU-quizet på SJ-tågen mellan Stockholm, Uppsala och Dalarna, som CONCORD Sveriges kansli tagit fram. Publiken fick surfa in på ett quiz med tio kluriga frågor om EU:s roll i världen. Denna kampanj repriserades senare under våren i sociala medier. I en podcast-serie medverkade beslutsfattare, aktivister och företag i samtal som leddes av Linnéa Claeson. CONCORD Sveriges frukostträffar fokuserade på EU-delegationerna och deras samverkan med civilsamhället runtom i världen. Här kan du se frukostträffarna i efterhand.

– EU är en tung spelare på den internationella arenan, både genom sitt bistånd, sina diplomatiska relationer och genom att många företag baserade i unionen har produktion utanför EU:s gränser. Genom att nå flera hundra tusen människor med information hoppas vi ha bidragit till att fler förstår mer om EU:s roll som global aktör – vilket är det första steget för att också kunna påverka, säger Ida Ragnarsson.

Plattformen och de sju medlemmarna har tillsammans genomfört 20 fysiska och digitala events som besökts av runt 2 500 personer.

Genom organiska och marknadsförda inlägg på sociala medier har projektet nått 329 751 personer med information om EU:s roll som global aktör.

Politikermöten och Brysselbesök

Inom ramen för ordförandeskapsprojektet har plattformen mött över 40 beslutsfattare varav sex Europaparlamentariker: Jakop Dalunde, MP, Evin Incir, S, Malin Björk, V, Ilan De Basso, S, Alice Bah Kuhnke, MP, och Tomas Tobé, M.

13 medlemmar åkte till Bryssel och träffade bland andra Tomas Tobé, M, ordförande i EU-parlamentets utvecklingsutskott.

I februari åkte 13 medlemmar och några representanter från kansliet på studieresa till Bryssel. Där träffade deltagarna parlamentariker, svenska representationen och flera civilsamhällesorganisationer. Gruppen besökte också och lärde sig mer om centrala EU-institutioner som kommissionens generaldirektorat för internationella partnerskap (INTPA) och Europeiska utrikestjänsten (EEAS). Läs mer här.

– Ett fundament i CONCORD Sveriges arbete är dialog med beslutsfattare. EU-ordförandeskapet och vårt projekt har skapat nya möjligheter att träffa beslutsfattare på EU-nivå, säger Ida Ragnarsson.

I april lanserade CONCORD Sverige rapporten The Game Changer på plats i Bryssel. Rapporten fokuserar på hur en verkligt feministisk utrikespolitik kan utformas och genomföras. 16 organisationer stod bakom rapporten och parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP), Evin Incir (S) och Malin Björk (V) stod värdar för lanseringen, som besöktes av uppemot 100 personer.

Kansliet och flera medlemmar har också träffat EU-kommissionären för Internationella partnerskap Jutta Urpilainen när hon besökte Stockholm.

På denna sida kan du läsa mer om vad vi gjorde under ordförandeskapsprojektet.