Nyheter

29 mars 2023

Johan Gebo, Projektledare för Demokratisk inkludering, EU och Europa, LSU & Sandra Daniel, Policyutvecklare för EU-frågor och rapportförfattare, LSU, numera undersökande journalist.
Johan Gebo, Projektledare för Demokratisk inkludering, EU och Europa, LSU & Sandra Daniel, Policyutvecklare för EU-frågor och rapportförfattare, LSU, numera undersökande journalist.

LSU vill lyfta ungas röster inom EU

#civilsamhällets demokratiska utrymme

EU:s ungdomsstrategi spelar en viktig roll i att stärka ungas engagemang i civilsamhället. LSU släppte en jämförande rapport om ungdomspolitik och maktrelationer på nationell och EU nivå. LSU arrangerade även EU:s ungdomskonferens tillsammans med Regeringskansliet och MUCF där unga och beslutsfattare samlades för att skapa rekommendationer till Ministerrådet. Sandra Daniel och Johan Gebo, medarbetare på LSU, vill att ungas röster ska lyftas fram mer på EU- och nationell nivå.

Landsrådet för Sveriges Barn- och Ungdomsorganisationer är en av sju medlemsorganisationer som fått projektstöd genom CONCORD Sverige för att uppmärksamma EU:s politik för hållbar utveckling under ordförandeskapet. Målet med deras projekt är att sprida kunskap hos civilsamhället och beslutsfattare om det ungdomspolitiska ramverket och att skapa diskussion om hur regeringen skulle kunna förbättra sitt arbete kring detta, både nationellt och på EU – nivå. LSU släppte en rapport i februari 2023, ”Ungdomspolitik, välfärd och suveränitetsprincipen; En analysrapport om hur Sveriges ungdomspolitiska skrivelse 2021 förhåller sig till Europeiska unionens ungdomspolitiska ramverk” och höll i ett lanseringsevent som, utöver projektets målgrupp, även innefattar engagerade unga.  

— Det mest centrala vad gäller resultat är att båda dokumenten diskuterar makt. Största skillnaden mellan dokumenten är hur centraliseringen av makt ser ut. I Sveriges fall lagstiftande makt och inom EU vägledande makt. Sveriges ungdomspolitiska skrivelse, centraliserar makt genom omfördelning av välfärd. EU:s ungdomspolitiska ramverk verkar på ett normerande sätt. Rapporten talar bland annat om hur ungdomar konceptualiseras. Sverige skulle kunna gå längre och jobba mer kring ungdomspolitiken, säger Sandra Daniel, Policyutvecklare för EU-frågor och rapportförfattare, LSU, numera undersökande journalist. 

Rapporten diskuterar Sveriges Ungdomspolitiska skrivelse där utvecklingen av de ungdomspolitiska målen diskuteras. I rapporten lyfter LSU att ungas inflytande bör betonas ytterligare i skrivelsen. 

— Det finns olika sätt att engagera unga i EU-frågor och den politiska processen. Vi talar om ”inflytandetrappan” i rapporten, som handlar om när ungdomar väl är med bör det vara i hela processen på ett meningsfullt sätt. Vi måste även ta EU till ungdomarna och inte tvärtom, låt ungdomar och ungdomsrörelsen vara med och bestämma hur processerna ser ut. Där bör vi definiera och bredda definitionen vad en engagerad ung person är och vad en ungdomsfråga är, samt att unga ska få identifiera problemen och formulera lösningar. Om unga känner att engagemanget och inflytandet är meningsfullt så stannar de kvar, säger Sandra Daniel. 

LSU ARRANGERADE UNGDOMSKONFERENS 

EU:s ungdomsstrategi är unionens ramverk för att inkludera unga i EU:s beslutsfattande processer med ledorden ”engagera, sammanföra och stärka”. Strategin innehåller 11 olika mål. Mål 3, inkluderande samhällen, och mål 10, ett hållbart grönt Europa, var i fokus under den europeiska ungdomskonferensen i Växjö, 20–22 mars, 2023.  

— LSU har tillsammans med Regeringskansliet och MUCF arrangerat konferensen i Växjö. Vi kommer ha våra två ungdomsrepresentanter Isak Öhrlund och Emma Wedner där som kommer delta i konferensen. Sen har vi vår styrelseledamot Sigge Eriksson som kommer sitta i den inledande panelen. Noura Berrouba, ordförande i LSU kommer också att finnas på plats och delta i den inledande ”mini-panelen” som sparkar i gång konferensen. Jag tycker det är extra viktigt att vi försöker lyfta fram våra ungdomsrepresentanter här, eftersom vi på LSU vill lyfta ungas röster så mycket som möjligt, säger Johan Gebo, Projektledare för Demokratisk inkludering, EU och Europa, LSU. 

Nationella värderingar och beslutsfattande påverkar hur länder agerar på EU-nivå enligt Johan Gebo. 

— Eftersom Sverige är det land som är ordförande just nu så har regeringen huvudsakligt ansvar för att arrangera event som tex ungdomskonferensen, det är ett temporärt stort engagemang. Sverige har också ansvar för att ta fram rådsdokument som sedan kommer förhandlas i Maj som leder till rekommendationer. Vi får hoppas att Sverige sedan tar till sig de rekommendationer som görs, säger Johan Gebo, LSU. 

Kommunikationen mellan regeringen och ungdomsorganisationer skulle kunna förbättras, tycker Johan Gebo. 

— Det är jättebra att regeringen håller konsultationer med unga, dock är det en sak att hålla i en konsultation men en annan sak att låta unga vara med i den. Vems ansvar är det om få unga deltar? Konsultationer kan hållas på ett sätt som exkluderar potentiella deltagare. Om man till exempel håller dem på dagtid kan det vara svårt för många unga att delta då de har skola. Vuxna anställda bör kompromissa med sin bekvämlighet för att inkludera unga, säger Johan Gebo, LSU. 

Att unga inte bara tillfrågas i början av processen, utan får vara med från ax till limpa och att man inte ser på unga som en homogen grupp utan individer med olika förutsättningar är två andra viktiga punkter som Johan Gebo tog upp. 

Läs mer om ungas inflytande här


Sju medlemmar i CONCORD Sverige har fått projektstöd för att uppmärksamma EU:s utvecklingspolitik under det svenska ordförandeskapet. Detta sker inom ramen för CONCORD Sveriges projekt ”Towards an open fair and sustainable Europe in the world” i samarbete med CONCORD Europa och våra systerplattformar i Frankrike och Tjeckien. Det här är den fjärde artikeln i en serie där vi introducerar medlemsorganisationernas projekt.