Nyheter

4 juni 2024

Margareta Koltai, Act Svenska kyrkan, Matilda Hald, CONCORD Sveriges kansli samt Tove Lexén, WaterAid, är på plats i Bonn och bevakar jämställdhet och klimatfinansiering.

Klimatfinansiering och jämställdhet förhandlas i Bonn

#miljö- och klimaträttvisa

Med siktet inställt på ett klimatfinansieringsmål som gynnar de mest drabbade, och ett klimatarbete som främjar jämställdhet, är CONCORD Sverige på plats vid årets klimatförhandlingar i Bonn.

Varje år i juni möts Parisavtalets parter och observatörer till  klimatkonventionen i Bonn för klimatförhandlingar. Dessa förhandlingar kulminerar senare i de årliga COP-mötena i november-december.

Årets Bonn-möte pågår den 3-13 juni och på agendan står granskningar av länders genomförande av olika delar av Parisavtalet liksom förhandlingar om vidare åtaganden. CONCORD-medlemmar och kansliet är på plats för att tillsammans med globala civilsamhällsnätverk driva på för överenskommelser som ökar takten i omställningen och samtidigt säkerställer global klimaträttvisa.

– Jag deltar på plats i Bonn då det är en viktig hållpunkt i förhandlingarna om arbetsprogrammet för det globala anpassningsmålet där vi i WaterAid vill se ambitiösa och holistiska indikatorer för målet om vatten och sanitet. Jag kommer också följa förhandlingarna om det nya finansieringsmålet som ska antas på COP29. WaterAid hoppas att den svenska regeringen och EU kommer driva en linje som stöttar de som drabbas hårdast av klimatförändringarna och ser till vilka behov de uttrycker i samband med det, säger  Tove Lexén på WaterAid.

Margareta Koltai på Act Svenska kyrkan kommer att följa den globala utvärderingen om hur konventionens handlingsplan för jämställdhet har genomförts av parterna.

– Vi vet att det som gjorts är otillräckligt. Vi vill se att den nya jämställdhetsplanen som ska tas fram har ambitiösa åtaganden som är obligatoriska och inte frivilliga som nu. Jag kommer även följa förhandlingarna om det nya klimatfinansieringsmålet. Vi vill se ett ökat stöd, och att en större andel av stödet går till anpassning, samt ökad finansiering för förluster och skador. Sist men inte minst, vill den globala ekumeniska allians som Act Svenska kyrkan är del av bidra till att allt görs för att Parisavtalets mål om att temperaturhöjningarna inte ska överstiga 1,5 grader.

För oss som religiös aktör är det en viktig moralisk fråga att säkra en hållbar framtid för framtida generationer, värna biologisk mångfald och ekosystem.

Även Matilda Hald från CONCORD-kansliet kommer att följa förhandlingarna om ett nytt klimatfinansieringsmål, som ska antas under COP29 i Baku, Azerbajdzjan, senare i år.

– Arbetsgruppen för miljö- och klimaträttvisa har framfört till Sveriges förhandlare att det nya målet bör innehålla delmål för utsläppsminskning, klimatanpassning samt skador och förluster, för att säkerställa att det finns tillräckligt med finansiering till de särskilt drabbades behov. Andra viktiga frågor på agendan som engagerar oss i plattformen är allmänhetens deltagande i klimatarbete, en rättvis omställning och barns rättigheter kopplat till klimatkrisen.