Händelse

22 november, 2023 kl. 08:30 – 12:00

Policyforum

För medlemmar

NÄR:
22 november, 2023 kl. 08:30 – 12:00
VAR:
Kulturhuset Lilla Studion
Sergels Torg 3 (ingång från gatuplan)
KONTAKT:
Peter Sörbom, policyrådgivare
E-post: peter.sorbom@concord.se

På höstens policyforum kommer statssekreterare för biståndsfrågor Diana Janse att delta för att presentera och samtala om hur regeringen avser arbeta utifrån Agenda 2030. Hur ska politiken bli mer samstämmig, och vilka reflektioner gör hon för biståndspolitiken efter ett år vid regeringsmakten? Efter passet med statssekreteraren presenterar och diskuterar vi oppositionspartiernas prioriteringar, utifrån vår färska analys av årets riksdagsmotioner.  

På forumet kommer vi också att uppdateras om övriga aktuella frågor, exempelvis nästa års val till Europaparlamentet, och om civilsamhällets möjligheter till dialog med beslutsfattare.

Program och mer information om forumet skickas ut i mitten av november.

Ni kan anmäla två personer per organisation. Om intresset är stort för att delta kan vi behöva begränsa deltagandet till en per organisation, och kommer då att meddela er veckan före mötet.