Händelse

27 april, 2021 kl. 15:00 – 17:00

CONCORD Sveriges årsmöte

För medlemmar

NÄR:
27 april, 2021 kl. 15:00 – 17:00
VAR:
Digitalt via Zoom
HUR:
Pris: Gratis

Vid årsmötet kommer ordförande och fem ledamöter att väljas för att ingå i CONCORD Sveriges styrelse för verksamhetsåret 2021. Styrelsen består av ordförande och 8 till 12 ledamöter. Hälften av styrelsemedlemmarna väljs vartannat år för en period av två år. Nu står fem styrelsemedlemmar på tur att begära att få bli nominerade för en ny tvåårsperiod eller lämna styrelsearbetet (se lista nedan). Ordföranden väljs alltid för ett år i taget.

Vem nominerar?

 • Varje medlemsorganisation i CONCORD har möjlighet att nominera kandidater.

När ska detta ske?

 • Nomineringar ska ha inkommit senast den 16 mars.
 • Valberedningens förslag till styrelsen verksamhetsåret 2021 kommer att skickas ut tillsammans med övriga årsmöteshandlingar senast två veckor före årsmötet.

Hur nominerar man?

 • Via mejl (till valberedningen@concord.se) med scannade bilagor som ska vara undertecknade eller vidimerade.
 • En nominering ska innehålla medlemsorganisationens motivering till nomineringen, kontaktuppgifter till den nominerade, meritförteckning och den nominerades motivering.

Vem kan nomineras?

 • Medlemsorganisationer kan nominera kandidater för omval eller nyval.
 • Alla i styrelsen är invalda på personliga kvalifikationer och en ledamot är inte formellt representant för den nominerande organisationen.
 • De som föreslås bör ha erfarenhet av ett eller flera kompetensområden såsom styrelsearbete, organisationsstyrning, ekonomi, personalfrågor, policyfrågor. Detta förutom föreningens prioriterade utvecklingsfrågor.

Vem sitter i valberedningen?

 • Gunnel Axelsson Nycander, Act Svenska kyrkan
 • Jon Bergå, Rädda Barnen
 • Per Fröberg, Svalorna Latinamerika – sammankallande

Om jag har frågor?

Mandatperioden går ut för följande styrelsemedlemmar den 27 april 2021:

Petra Tötterman Andorff, ordförande, Kvinna till Kvinna

Ida Ragnarsson, ForumCiv

Daniel Karlsson, Olof Palmes Internationella Center

Henrik Fröjmark, Act Svenska Kyrkan, andre vice ordförande

Monica Lorensson, Plan International Sverige

Noura Berrouba, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Följande ledamöter sitter på mandat fram till årsmötet 2022:

Gabriella Irsten, IKFF, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 

Heidi Lampinen, Oxfam

Annika Malmborg, RFSU, Riksföreningen för sexuell upplysning 

Mattias Brunander, Diakonia 

Mikael Jägerskog, PMU         

Marcus Lundstedt, We Effect  


För frågor kontakta info@concord.se