Kalender

Här hittar du kommande seminarier, paneldebatter, utbildningar och annat som CONCORD Sverige arrangerar eller medverkar vid.

Aktivitet

28 april, 2020 heldag

Årsmöte och Policyforum

Saturnus Konferens Slussen (För medlemmar)

Vi planerar fortfarande att hålla vårt årsmöte och policyforum den 28 april, i någon form som är anpassad efter rådande läge. Bland annat ska en ny ordförande väljas och vi kommer att informera och samtala om aktuella utvecklingspolitiska händelser. Anmäl dig senast den 15 april!
Anmäl dig