Jobbannons

14 maj 2019

IKFF Sverige: vikarierande kommunikationsansvarig

Sista ansökningsdag: 27 maj, 2019

Plats: Stockholm

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, söker en vikarierande kommunikationsansvarig som vill bidra med sitt engagemang, erfarenhet och kompetens för att utifrån ett feministiskt förhållningssätt kommunicera och utveckla vårt arbete.

IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation med huvudkontor i Genève, FN-kontor i New York och nationella sektioner i 47 länder. IKFF:s syfte är att föra samman människor som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig. IKFF Sverige (nedan IKFF) är organisationens svenska sektion med c:a 1,000 medlemmar och 6 anställda vid vårt kansli i Stockholm.

En stor del av IKFF:s arbete bedrivs genom opinionsbildning och politiskt påverkansarbete gentemot såväl svenska beslutsfattare som i multilaterala fora. Vi driver också årligen ett antal projekt, både inom Sverige och i samarbete med IKFF-sektioner i bl.a. Nigeria, Kamerun och Colombia.

Som kommunikationsansvarig leder du organisationens kommunikativa arbete, såväl det dagliga som det strategiska. Du arbetar nära generalsekreteraren och övrig personal på kansliet.

Vidare innefattar tjänsten projektledning (bedriva pågående projekt) samt bidra till ansökningar och redovisningar av stats- och projektbidrag för verksamhetens genomförande. I tjänsten ingår även att vara uppdaterad i aktuella fredspolitiska frågor och samverka med andra organisationer.

IKFF:s kansli är litet med ett mycket gott samarbetsklimat. Organisationens gemensamma mål står i fokus och vid behov bidrar vi till andra arbetsuppgifter än våraegna, för att underlätta för varandra och uppnå våra mål.

Centrala arbetsuppgifter 

  • löpande kommunikationsarbete för hela verksamheten genom sociala medier, hemsida, nyhetsbrev, medlemstidningen Fred och Frihet, infomejl och kontakt med lokalkretsar
  • kontakt med media, inkl. ta fram, redigera och sprida pressmeddelanden och debattartiklar
  • strategiskt planera, leda, prioritera och utvärdera IKFF:s kommunikationsarbete
  • projektleda informationsprojekt inklusive redovisning samt delta i ansökningar och redovisningar av verksamhetsansökningar
  • stödja övrig personal i frågor som rör kommunikation och textbearbetning
  • samverka med andra organisationer

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning (vikariat), 2019-08-15 – 2020-07-31.

Tillträdesdatum enligt överenskommelse.