Nyheter

29 november 2022

Hon bevakar EU: politiken är inte särskild från den svenska politiken.

– Ordförandeskapet handlar om möjligheten att kunna prioritera särskilda frågor.
Det säger Sigrid Melchior, frilansjournalist i Bryssel som bevakar EU- och Europapolitiken.

Sigrid Melchiors främsta uppgift är att rapportera från Bryssel om vad som beslutas inom EU-institutionerna. Hon arbetar som korrespondent på Dagens Nyheter, och som expert på det europeiska grävnätverket Investigate Europe.

Vad kan Sverige som ordförande faktiskt påverka?

Sigrid Melchior arbetar som frilansjournalist i Bryssel där hon bevakar EU- och Europapolitiken.

– Sverige kan inte påverka EU-parlamentets egen process när det kommer till lagförslag från kommissionen, där är det parlamentet och ministerrådet som förhandlar kring lagförslagen. Om det europeiska parlamentet inte är färdiga med en fråga under ordförandeskapet, så kan inte den svenska regeringen lägga fram ett lagförslag eller dra en fråga vidare. Under det svenska ordförandeskapet har däremot den svenska regeringen i uppgift att sätta agendan och skriva dagordningen. Det innebär att man kan ge en fråga mer, eller mindre, utrymme för diskussion. Agendan för det svenska ordförandeskapet har redan samordnats av tidigare regering samt oppositionen under längre tid. Det kan dock bli problematiskt om Sverigedemokraterna, som har ett större utrymme i regeringen, vill bortprioritera vissa frågor.

Svenska EU-parlamentariker är valda av det svenska folket och brukar vara väldigt intresserade av kontakt, och av att synas i medier. Det är inte en lika hög tröskel som man tror.

Hur kan den yngre generationen influera den nuvarande EU-politiken?

– Det är viktigt att förstå att EU-politiken inte är särskild från den svenska politiken, det handlar om samma frågor. Det är bara på en annan nivå, som är mer komplex. Ett sätt för unga i Sverige att påverka är att gå med i organisationer som påverkar politiken på EU-nivå. Unga kan också gå med i europeiska ungdomsförbund, vilket påverkar den svenska politiken i Sverige. Svenska EU-parlamentariker är valda av det svenska folket och brukar vara väldigt intresserade av kontakt, och av att synas i medier. Det är inte en lika hög tröskel som man tror.

Har du några tips till CONCORD Sverige och medlemsorganisationerna när det kommer till EU och påverkansarbete?

– För att driva vidare påverkansarbetet är det viktigaste för civilsamhällsorganisationer att identifiera nyckelpersonerna på EU-nivå. Nyckelpersoner är exempelvis rapportörer, ansvariga EU-parlamentariker, skuggrapportörer och politiskt sakkunniga. Vid påverkansarbete är det viktigt att ha kunskap kring vart i processen ett lagförslag ligger i pipeline, därefter ska man ha koll på när den viktiga omröstningen sker för att kunna påverka lagförslaget. Man behöver veta när vissa processmoment faktiskt gäller, och identifiera liknande viktiga tillfällen. Ha i åtanke att konstant identifiera nyckelpersoner samt globala trender. Med andra ord: när sker viktiga beslut och vem är den viktigaste personen just nu? Det är viktigt att fortsätta påverka paraplyorganisationer som har bättre möjlighet att påverka EU-institutionerna, samt stödja civilsamhället som influerar svenska politiker att ta åsikter vidare till Bryssel.