Rekommendationer

2 maj 2019

Fabrik med Agenda 2030 ikonen i bakgrunden

Hög tid för Sverige att lagstifta om hållbart företagande

#företagande och mänskliga rättigheter

Den svenska regeringen har en skyldighet att skydda de mänskliga rättigheterna, både i och utanför landets gränser. Detta innefattar också svenska företags agerande. CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Företagande och mänskliga rättigheter har sammanfattat sina argument för varför Sverige bör utreda möjligheten till en nationell lagstiftning om företag och mänskliga rättigheter.

Återkommande granskningar visar att svenska företag inte gör tillräckligt för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i deras kund- och leverantörskedjor. Kränkningar av människors rättigheter är ett stort problem inom nästan samtliga industrier, inklusive kläd-, elektronik-, livsmedels- och reseindustrin. Trots den utbredda problematiken har Sverige inga bindande regler som kräver att företag genomför en så kallad Human Rights Due Diligence (HRDD). En sådan lagstiftning innebär en kontinuerlig risk- och konsekvensanalys och åtgärdsplan i syfte att identifiera, förebygga, lindra och redogöra för hur företaget hanterar potentiella människorättsrisker.

Regeringen lägger idag stor vikt vid frivillighet och företagens egen förmåga att prioritera mänskliga rättigheter samtidigt som andra länder världen i allt större grad ser behovet av att komplettera frivilliga åtaganden med lagstiftning. För att Sverige ska kunna säkerställa skyddet av mänskliga rättigheter behöver regeringen utreda en lagstiftning om obligatorisk Human Rights Due Diligence för företag. Hållbart företagande som respekterar mänskliga rättigheter är en viktig byggsten i Sveriges samlade politik för global utveckling (PGU) och en förutsättning för att uppnå de Globala målen i Agenda 2030.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Företag och mänskliga rättigheter består av 14 organisation som alla ställer sig bakom positionspapperet Hållbart företagande med respekt för mänskliga rättigheter: Hur når vi dit?