#hjärtavärlden

Världen har en plats i valrörelsen!

Inför riksdagsvalet i september har 51 av medlemmarna inom CONCORD Sverige samlats i ett gemensamt, globalt valmanifest #hjärtavärlden. Här presenterar vi bland annat krav inom sex globala utvecklingsområden.

Vi vill se en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • Driver en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik
Mer på #hjärtavärlden.nu

Medlemsorganisationer som hjärtar världen

Så kan du hjärta världen

  • Gå in och läs mer på kampanjsidan www.hjartavarlden.nu
  • Ställ dig bakom valmanifestet som sätter mänskliga rättigheter och miljö i fokus genom att sprida hemsidan och dela inlägg om kampanjen på sociala medier. Så sätter vi press på politikerna att lyfta globala frågor! Se inlägg på Facebook och Twitter
  • Berätta vad #hjärtavärlden betyder för dig! Vilken global fråga anser du att politikerna inte får blunda för i #valet2018?
  • Använd hashtaggen #hjärtavärlden när du diskuterar globala valfrågor i sociala medier. Tagga (@) en politiker för att ställa frågorna direkt till dem.