#hjärtavärlden

Världen har en plats i valrörelsen! Stort tack alla ni som varit med och spridit #hjärtavärlden. Tillsammans träffade vi en mängd beslutsfattare och fick nyckelpolitiker över blockgränserna att ställa sig bakom våra politiska krav för en bättre värld. Arbetet med #hjärtavärlden visar verkligen styrkan i att många går samman! Nu när valet är över avslutar vi kampanjen och kavlar upp ärmarna inför fortsatt arbete.

Inför riksdagsvalet 2018 har 51 av medlemmarna inom CONCORD Sverige samlats i ett gemensamt, globalt valmanifest #hjärtavärlden. Vi presenterar bland annat krav inom sex globala utvecklingsområden.

Vi vill se en politik som:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • Driver en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

Organisationer bakom #hjärtavärlden:

ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, Caritas Sverige, Diakonia, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Islamic Relief Sverige, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare i världen, Läkarmissionen, MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Silc, SOS Barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We Effect.

Läs debattartikeln: Politiker, världen är ert ansvar!

Se vilka politiker som hjärtar världen

CONCORD Sveriges kartläggning av partiernas internationella politik

Inom #hjärtavärlden har vi också presenterat detaljerade krav i sex olika politikområden riktade till svenska politiker. Kraven är framtagna av organisationer inom svenskt civilsamhälle. För respektive politikområde framgår vilka organisationer som står bakom.

Läs de detaljerade kraven