Nyheter

4 juli 2023

Handel och bistånd i Almedalen – vad sades?

#eu:s och sveriges bistånd

Regeringens målsättning att stärka kopplingen mellan handel och bistånd, och frågeställningarna kring vad det innebär, återspeglades i årets Almedalsprogram. Flera seminarier förde samman representanter för näringsliv, biståndssektor och politik för att diskutera utmaningar och farhågor. Vi har samlat några återkommande kommentarer.

Här är fem av de vanligaste kommentarerna om handel och bistånd:

  1. Att främja möjligheter för handel är inget nytt, utan sedan länge en verksamhet som bland annat Sida sysslar med. Det underströk både Christina Hartler, chef för enheten för tematiskt stöd under ett seminarium och Patrik Stålgren, chef för enheten Strategiska partnerskap, innovation, näringsliv och nya metoder, under ett annat.
  2. Handel är bara en pusselbit. Att vissa kontexter lämpar sig mindre bra för att engagera näringslivet och främja handel framkom i flera seminarier, bland annat detta och detta och detta. Hanna Sjölund från We Effect underströk att det är viktigt att använda handel som ett medel för att uppnå biståndets mål – inte tvärtom.  
  3. Företag ska tjäna pengar – eller? ”Företag kan inte gå in och bedriva en förlustverksamhet”, sa Jonas Berggren, Internationell analyschef på Svenskt Näringsliv under detta seminarium. Men Swecos exportchef som satt i publiken under detta seminarium trodde tvärtom att många företag i stor utsträckning skulle vilja jobba non-profit – för att bland annat stärka sitt varumärke och attrahera medarbetare.
  4. Biståndets roll för att undersöka marknader. Behovet av förstudier för att se om det finns en marknad lyftes både av Svenskt näringsliv här och av Mårten Björk, grundare av Ecobarge Sweden AB här. Även Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit, lyfte denna synpunkt här.
  5. Vem jobbar man för? Business Sweden’s främsta uppdrag är inte att gynna lokala intressen. Det framhöll bland andra Jan Larsson, vd här. Som enskilt bolag är det enligt Marie Trogstam på Svenskt Näringsliv att driva på för respekt för mänskliga rättigheter i landet man verkar i. Men gör man det som Team Sweden, alltså tillsammans med bland annat myndigheter, då kan det få genomslag. Lyssna här.