Utdrag

22 maj 2018

Gloria Mafole om hoten mot religionsfrihet i Tanzania

#tag plats!

Gloria Mafole arbetar för Christian Council of Tanzania (CCT) och vill se en konstitution i Tanzania som garanterar mänskliga rättigheter och demokrati och ger utrymme för kyrkor och övriga aktörer inom tanzaniskt civilsamhälle att försvara mänskliga rättigheter.

”Tanzaniska regimen har infört strikta och inskränkande lagar, såsom den så kallade ’Statistics Bill’ som begränsar forskning och användande av data. Lagar begränsar medias friheter och kritiska röster har mer eller mindre försvunnit från den offentliga debatten. Det har till och med blivit olagligt i vissa fall att ha en avvikande åsikt från regimen. Många är rädda att säga vad de tycker. Mina kommunikationskanaler övervakas, telefon och mail, och jag undviker ibland att säga som jag tycker, att uttrycka mina åsikter. I enstaka fall förföljer de mig och jag har också blivit hotad.

Det känns hemskt att jag inte kan uttrycka mina åsikter fritt och öppet om utvecklingen i Tanzania, trots att jag garanteras detta i vår konstitution och i de internationella överenskommelser vi som land har skrivit på. Det känns som att Tanzania är på väg tillbaka i tiden, med auktoritära regimer utan respekt för lagen.”

Svenska kyrkan samarbetar med Christian Council of Tanzania inom ramen för sitt internationella arbete.

Gloria Mafole är en av 16 människorätts- och miljöförsvarare som i rapporten ”Tag plats!” berättar om hur ett den krympande demokratin i världen hotar deras arbete och liv. I rapporten ges också rekommendationer till Sveriges regering om hur den kan arbeta emot det krympande demokratiska utrymmet. Råd ges även till personer som arbetar med att stötta utsatta aktivister och organisationer.

Läs rapporten