Jobbannons

11 mars 2019

Föreningen för Utvecklingsfrågor: projektledare ”Hållbar fred och säkerhet”

Sista ansökningsdag: 31 mars, 2019

Plats: Stockholm

Vi söker en erfaren projektledare till projektet "Hållbar fred och säkerhet". Projektet syftar till att öka (unga) svenska opinionsbildares och makthavares kunskap om hållbar fred, säkerhet och utveckling, och till att öka ungas deltagande i den säkerhetspolitiska debatten.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Föreningen har ca 730 betalande medlemmar, leds av en av årsmötet vald styrelse och verksamheten utgår från ett anställt kansli med 6 medarbetare.

FUF har sedan 2014 drivit fyra olika projekt med stöd från Folke Bernadotteakademin (FBA). Även i år har vi blivit beviljade medel – denna gång för att bedriva ett för oss nytt typ av projekt. Projektet syftar till att öka (unga) svenska opinionsbildares och makthavares kunskap om hållbar fred, säkerhet och utveckling, och till att öka ungas deltagande i den säkerhetspolitiska debatten. Detta ska göras genom fem olika aktiviteter som går ut på att:

  • Genomföra två olika förstudier (en om unga röster i den säkerhetspolitiska debatten och en om säkerhetspolitiska perspektiv i den svenska debatten).
  • Bredda FUF:s nätverk inom det säkerhetspolitiska fältet.
  • Bjuda in representanter för de politiska ungdomsförbunden att skriva debattartiklar om hållbar fred, säkerhet och utveckling till vårt magasin på fuf.se.
  • Anordna ett större seminarium om hållbar säkerhet.
  • Utveckla ett stående seminarie-/workshopupplägg om resolution 2250 som våra lokalgrupper runtom i landet kan använda i sin verksamhet.

Anställningsvillkor

Tjänstens omfattning: Allmän visstidsanställning om 100 % (37,5 timmars arbetsvecka)

Tidsperiod: 20190520-20191231

Tjänstgöringsort: Stockholm

Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen och Ideella och Idéburna Organisationer

Lön och förmåner: 28 000 kr/månad. 32 dagars semester och 5000 kr i friskvård per år vid fullt intjänande

Övrigt: Visst arbete på kvällar och helger förekommer

Läs mer och ansök