Nyheter

17 december 2019

Carin Jämtin på Stockholm Civil Society Days 2019
Carin Jämtin, generaldirektör Sida, öppnar Stockholm Civil Society Days 2019

Förändring krävs för att ingen ska lämnas utanför

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme

Civilsamhällesorganisationer gör inte tillräckligt för att se till så att ingen lämnas utanför i utvecklingssamarbetet. Det var en av flera tuffa slutsatser under 2019 års upplaga av Stockholm Civil Society Days. Ta del av diskussionerna och flera tankeväckande idéer i konferensens slutrapport.

Människor hamnar på efterkälken när ojämlikheten ökar trots ekonomisk tillväxt. Klimatet är i nödläge och människors rättigheter kränks varje dag. Det krävs förändring och nya former av partnerskap för att säkerställa att ingen lämnas utanför i uppfyllandet av de 17 Globala målen för hållbar utveckling. Civilsamhället behövs för att kunna identifiera marginaliserade grupper och deras behov. Organisationer måste fortsätta att sprida kunskap, granska och bidra till partnerskap på lokal, regional och global nivå.

Det här var inramningen när Stockholm Civil Society Days 2019 – Change and action to Leave No One Behind genomfördes den 19-20 november. Under två fullspäckade dagar diskuterades nya sätt för civilsamhället att bli bättre på att inkludera fler i arbetet med att nå de Globala målen. På plats var svenska och internationella organisationer, beslutsfattare och tjänstepersoner från UD och Sida. Dagarna ledde fram till en slutrapport med idéer och frågor som måste fortsätta diskuteras framöver.

Under Stockholm Civil Society Days blandades expertpaneler och seminarier med vittnesmål från engagerade människorättsförsvarare och aktivister från hela världen. Slutrapporten från dagarna uppmanar organisationer i civilsamhället att bli bättre på att arbeta tillsammans. Hur bygger vi en gemensam berättelse om det civila samhället? Många av deltagarna tyckte inte att organisationer i civilsamhället utmanar sig själva tillräckligt för att verkligen arbeta med att ingen ska lämnas utanför. Vad händer om vi lämnar vår bekvämlighetszon för att hitta nya former av partnerskap? Läs mer om detta i mötets slutprodukter.