Stöd om EU-bidrag

Som medlem i CONCORD Sverige kan du gå kostnadsfria utbildningar och få rådgivning om hur din organisation ska gå tillväga för att hitta, ansöka om och handlägga finansiering från EU för projekt inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete.

Du kan också få stöd i hur din organisation kan bygga upp kontakten med EU-kommissionen och EU-delegationerna. Vi anordnar även erfarenhetsutbyten för resursmobiliserare och handläggare/controllers där kunskapsutbyte och gemensamt lärande om EU-finansiering står i fokus.

Behoven kring EU-finansiering ser väldigt olika ut hos CONCORD Sveriges medlemmar och vi anpassar stödet därefter. Oavsett om du och din organisation inte har någon erfarenhet alls eller om ni byggt upp god kunskap om EU-bidrag, kan ni vända er till oss för rådgivning, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Utbildningar

Två gånger per år håller vi i utbildningar om EU-finansiering, en om att söka och en om att handlägga bidrag från EU. De kan ges på svenska och engelska. Se vår kalender för aktuella datum. Från och med hösten 2018 introducerar vi även en tredje utbildning i att bygga relationer med EU-kommissionen och EU-delegationer eftersom detta är ett område som blivit allt mer viktigt i att långsiktigt öka organisationers tillgång till EU-finansiering. Metoderna vi använder i våra kurser bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU-finansiering.

Denna kurs riktar sig till dig som jobbar med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess, som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar. Vi hjälper dig att lära känna EU bättre som givare och navigera för att hitta finansieringsmöjligheter som passar din organisation. Du får veta mer om hur en ansökan är uppbyggd och vad som krävs för att göra den framgångsrik.

Denna kurs riktar sig till dig som handlägger EU-finansiering eller på olika sätt stöttar dina kollegor i sådant arbete. Du förväntas ha någon tidigare erfarenhet av EU-finansiering. Vi hjälper dig att få kunskap och verktyg för att förstå och orientera dig i EU:s regelverk så att du och din organisation har de bästa förutsättningarna att hantera ett EU-finansierat projekt. Under kursen får du veta mer om vilka finansiella krav och avtalsrelaterade regler som finns för bidrag från EuropeAid/DGNEAR. Utbildningen bygger på reglerna i EU:s Practical Guide, PRAG 2013, och beskriver också hur de utvecklats i PRAG 2014, 2015 och 2016.

Materialet som används på utbildningarna är framtaget av CONCORD Europa och är tillgängligt för CONCORD Sveriges medlemmar att använda sig av. Det innehåller olika planerade utbildningspass med deltagande metoder som tillsammans motsvarar cirka två kursdagar per del, men som kan anpassas till kortare och skräddarsydda utbildningar efter behov. Medlemsorganisationer kan beställa det kostnadsfritt från info@concord.se.

Individuell rådgivning

Utöver allmänna utbildningar erbjuder CONCORD Sverige våra medlemsorganisationer individuell rådgivning och skräddarsydda utbildningar som kan ges på svenska, engelska och spanska. Rådgivningen erbjuds på följande områden:

  • Identifiera ansökningsmöjligheter från EU-kommissionen
  • Bygga relationer med EU-kommissionen och EU-delegationer
  • Feedback och lärande kring ansökningar, med utgångspunkt i EU:s riktlinjer
  • Handläggning och rapportering av EU-finansierade projekt

Den individuella rådgivningen kan se olika ut beroende på organisationens behov och rådgivningens omfattning. Frågor kan exempelvis ställas direkt via mejl, skype eller telefon men också genom fysiska möten och besök på organisationen om rådgivningsbehovet är mer omfattande.

Kontakt

För frågor om utbildningar, rådgivning eller material, kontakta vår info-adress: info@concord.se