Här samlar vi nyheter och uppdateringar för våra medlemsorganisationer om vårt gemensamma arbete.

För medlemmar

21 december 2018

Vi önskar en fin julledighet

Vi vill såhär i jultider passa på att tacka alla er medlemmar för det viktiga arbete ni gjort under året som gått. Tillsammans är vi med och skapar en mer hållbar och rättvis värld! Kansliet stänger nu för julen den 22 december och vi är på plats igen den 7 januari.
Läs mer

För medlemmar

11 december 2018

Planer för Europaparlamentsvalet

Vi är i full gång med förberedelser för CONCORD Sveriges arbete med Europaparlamentsvalet nästa år. I början av 2019 kommer vi bjuda in alla medlemmar till ett uppstartsmöte för det gemensamma valarbetet.
Läs mer

För medlemmar

15 maj 2018

Bra start för gemensamt valarbete

Nu har det gemensamma arbetet #hjärtavärlden dragit igång, som ett sätt att lyfta globala utvecklingsfrågor i valrörelsen. Tack vare fint samarbete med CONCORD Sveriges medlemmar har #hjärtavärlden fått en flygande start. Under kommande månader finns flera tillfällen att fortsätta #hjärtavärlden ända fram till valet.
Läs mer

För medlemmar

9 november 2017

Nya i styrelsen

På CONCORD Sveriges extra årsmöte den 11 oktober valdes Daniel Karlsson, Palmecentret, Ida Ragnarsson, Forum Syd och Åsa Nilsson-Söderström, Silc, till nya ledamöter i styrelsen. Läs mer om dem och deras tankar om CONCORD Sveriges arbete med möjligheter och utmaningar.
Läs mer

För medlemmar

7 november 2017

Nu har valarbetet dragit igång

I början av december träffades projektgruppen för CONCORD Sveriges gemensamma valarbete. Arbetet sätter nu igång i rask takt och förhoppningen är att stämma av ett konkret förslag med alla medlemmar i slutet av januari 2018.
Läs mer