Analys

11 februari 2009

Farhågor om avtalsöversyn

CONCORD har allvarliga farhågor om innehållet i översynen av det så kallade Cotonouavtalet, men också på bristen på insyn i processen.

Ett större engagemang från det civila samhället i EU och de beröra länderna i Afrika, Västindien och stillahavsområdet i processen skulle inte bara förbättra öppenheten och det demokratiska deltagandet, men även göra det möjligt för medborgarna att ställa sina regeringar till svars.