Nyheter

27 oktober 2022

EU:s position inför COP27 fastställd av miljöministrarna

EU och medlemsstaterna ska fortsätta öka sin klimatfinansiering, men lovar inga specifika medel till förluster och skador. Det framgår av rådslutsatserna inför klimattoppmötet COP27 som EU:s miljöministrar klubbade i måndags. Parlamentet ville ha betydligt högre ambitioner.

Den 24 oktober träffades EU:s miljöministrar, bland dem nytillträdda Romina Pourmokhtari, L, för att fastställa EU:s förhandlingsmandat under COP27 i Sharm el-Sheikh i november. Finansministrarna hade under sitt möte tidigare i månaden gjort detsamma för förhandlingspunkter som gäller klimatfinansiering. 

Rådslutsatserna öppnar för att EU ska revidera sitt utsläppsmål, men det är inte tydligt när detta kommer ske. EU och medlemsstaterna ska fortsätta skala upp sin klimatfinansiering till utvecklingsländer för att möta målet om 100 miljarder USD årligen. De ska också samarbeta för att löftet från Glasgow om dubblerad finansiering till anpassning till 2025 ska uppfyllas. Slutsatserna nämner även stärkandet av mekanismer som ger stöd relaterat till förluster och skador orsakade av klimatförändringarna. Men det saknas tydliga ambitioner om nya och additionella medel till detta ändamål, det vill säga medel utöver klimatstöd man tidigare åtagit sig.

Inför rådslutsatserna röstade Europaparlamentet igenom en mer ambitiös COP27-resolution. Den går betydligt längre än rådslutsatserna. Parlamentarikerna vill se en skärpning av EU:s klimatplan och mål för utsläppsminskning inför COP27. Resolutionen driver på för ett stopp för fossila och miljöskadliga subventioner inom och utanför unionen, och att länder ska arbeta för ett avtal om förbud mot fossila bränslen – Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Vad gäller finansiering lyfts förslaget om nya medel till förluster och skador, i formen av bidrag och inte lån, genom en ny finansieringsfacilitet. Ökad finansiering till anpassning, inklusive genom EU:s biståndsbudget, efterfrågas också.