Vad borde Sverige driva i förhandlingarna?

Sveriges nuvarande ståndpunkt är att EU:s totala budget ska vara mindre än tidigare, delvis beroende på det finansiella glapp som Storbritanniens utträde ur unionen skapar. Denna ståndpunkt skapar en stor risk för att Sverige också aktivt driver på för en minskad budget för EU:s utvecklingssamarbete. Det skulle gå på tvärs med Sveriges åtaganden om hållbar utveckling och det riskerar att underminera EU:s möjligheter att arbeta för mänskliga rättigheter, demokrati och fattigdomsbekämpning globalt.

7 punkter Sverige borde driva i förhandlingarna

  1. Behåll en ambitiös budget för arbetet utanför unionen, minst 10 procent av EU:s totala budget i enlighet med förslaget från EU-kommissionen.
  2. Minst 90 procent av budgeten för arbetet utanför EU ska gå till hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning i enlighet med OECD/DAC:s kriterier för officiellt bistånd.
  3. Försvara fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling som syfte för biståndet. Budgeten ska ha tydlig förankring i Agenda 2030, klimatavtalet från Paris och i Artikel 208 i Lissabonfördraget om EU:s mål med utvecklingssamarbetet.
  4. Mer fokus på jämställdhet, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), civilsamhällets utrymme, fred och mänskliga rättigheter.
  5. Bistånd får aldrig användas för att stoppa migration eller till att finansiera militären.
  6. Stärk stödet till försvar av människorätts- och miljöförsvarare och civilsamhällets demokratiska utrymme.
  7. Prioritera geografiska områden och grupper där fattigdomen är som störst och där människor riskeras att lämnas utanför.

EU:s budget i fokus Mer om EU:s budget

Få uppdateringar om EU:s budget i fokus

Under året kommer vi att uppdatera med flera delar om budgetförhandlingarna för att du enkelt ska hänga med i vad som händer.

Vi kommer bland annat att lyfta olika globala områden och hur de kopplar till budgetförhandlingarna, till exempel migration, jämställdhet, civilsamhällets roll och Agenda 2030. Vi tar även upp Sveriges roll och själva förhandlingsprocessen – hur går den till?

Vill du fortsätta få utskick när vi lägger ut nya delar om EU:s budgetförhandlingar?

Skriv upp dig