Nyheter

17 oktober 2018

Bild AidWatch rapporten 2018

EU:s bistånd når inte de som behöver det mest

#eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

Årets upplaga av CONCORD Europas AidWatch-rapport visar att EU:s bistånd missar målen och styrs av egenintressen. Säkerhets- och migrationspolitiska intressen prioriteras framför stöd till de som lever i de mest fattigdomsdrabbade länderna. Hela en femtedel av EU:s bistånd stannade inom unionen år 2017.

CONCORD Europa släpper i dag sin årliga granskning av EU:s bistånd – AidWatch. CONCORD Sverige har bidragit med ett kapitel som granskar Sveriges bistånd. Rapporten visar att biståndsnivåerna står stilla och att majoriteten av EU:s medlemmar drar ner på sitt bistånd – Sverige undantaget. EU har som mål att 0,7 procent av BNI ska gå till bistånd, men 2017 kom man bara upp till 0,49 procent, en minskning jämfört med året innan. Med dagens takt skulle dröja ända till 2057 innan EU når sitt biståndsmål.

Det är särskilt biståndet till de som behöver det mest – länderna med mest utbredd fattigdom – som inte levereras. Detta rimmar illa med principen om att ingen ska lämnas utanför – leave no one behind – när världen strävar mot att nå de globala målen i Agenda 2030. EU, som är världens största biståndsgivare, har sagt sig vilja öka biståndet till dessa länder. Men det går trögt och man når 2017 bara upp till hälften av de 0,2 procent av BNI som är målsättningen till 2025. Men även om EU skulle nå sitt mål räcker det inte. Studier visar att för att ha en chans att utrota fattigdomen till 2030 behöver det skjutas till betydligt mer pengar än så till just låginkomstländer.

– År 2030 räknar man med att den extrema fattigdomen i världen kommer att vara koncentrerad till sköra stater som är drabbade av kris och konflikt. Vi ser en stor risk i att länder som Afghanistan och de människor vi jobbar med halkar efter när andra länder minskar fattigdomen. EU måste börja leva upp till sina åtaganden gentemot dessa länder och stärka sitt arbete där behoven är som störst, säger Andreas Stefansson, generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén i en kommentar till rapporten.

Just nu pågår processen med att förhandla fram EU:s framtida budget. AidWatch-rapporten visar att EU i budgetprocessen tenderar att vilja lägga biståndspengar i subventioner till näringslivet och där det kan gynna EU säkerhetspolitiskt. Biståndet kombineras i flera länder med villkor om att mottagarlandet ska minska migration till Europa. Det är en trend som går stick i stäv med vedertagna principer om vad som är effektivt bistånd. Sverige går delvis emot den europeiska trenden och behöver fortsätta vara en motkraft mot den negativa utvecklingen.

– Sverige har en enormt viktig roll att spela i förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Det här är den EU-budget som måste leverera på de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet om klimatet. Biståndets roll är att främja en rättvis och hållbar utveckling. Inte att minska migration eller öka konkurrenskraften för europeiska företag. För att nå målet om att utrota fattigdomen till 2030 måste svenska politiker verka för att de som lever i störst fattigdom prioriteras i EU:s bistånd, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Läs AidWatch-rapporten 2018

AidWatch-rapporten i media:

SR Ekot: EU:s bistånd prioriterar egna intressen

OmVärlden: EU:s bistånd minskar – säkerhet och flyktingkontroll prioriteras

Altinget: EU:s gemensamma bistånd minskar

Arbetet Global: Svidande kritik mot minskande EU-bistånd