Analys

27 mars 2019

Europaparlamentet visar vägen mot ett hållbart och solidariskt EU

#eu:s budget

I dag röstade Europaparlamentet genom sin version av EU-kommissionens budgetförslag som rör unionens grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete. Detta är en del av arbetet med att ta fram unionens kommande långtidsbudget för perioden 2021–2027. Vi välkomnar parlamentets ambitionshöjningar gentemot EU-kommissionens förslag med bland annat tydligare åtaganden för att nå Globala målen för hållbar utveckling.

I Europaparlamentets budgetversion ser vi att viktiga bindande åtaganden tillkommit. Nu finns exempelvis tydliga hänvisningar till Agenda 2030, Parisavtalet och fattigdomsbekämpning som centrala mål med EU:s globala arbete. EU-kommissionens svaga satsning på klimatet har förstärkts från 25 procent till 45 procent i parlamentets version som också inkluderar flera miljöfrågor. Därmed ökar möjligheterna för att unionen ska uppnå målen i Parisavtalet.

CONCORD Sverige välkomnar flera av parlamentets tillägg i budgeten som stärker EU:s ledande roll och förtroende som världens största biståndsgivare. Bland tilläggen uppmärksammar vi särskilt:

  • Ett ökat stöd till civilsamhället och arbete för mänskliga rättigheter med förbättrade skrivningar om civilsamhällets utrymme och roll i utvecklingssamarbeten.
  • Målsättningen att 0,7 procent av EU:s bruttonationalinkomst (BNI) ska gå till bistånd, vilket är en av rekommendationerna som vi drivit tillsammans med CONCORD Europa.
  • Målsättningen att jämställdhetsintegrera 85 procent av programmen i EU:s globala arbete samt tydliga åtaganden om att främja sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
  • En minskning av budgetdelen för oförutsedda händelser och kortsiktiga åtgärder som bland anat skulle kunna användas till att stoppa migration.
  • En maxgräns för hur stor andel av budgetdelen rörande EU:s grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationella samarbete som får gå till migration.

Parlamentets version har en bättre balans mellan långsiktiga utvecklingssamarbeten och kortsiktiga insatser än kommissionens budgetförslag.  Men detta till trots har parlamentets version fortfarande ett starkt fokus på säkerhet och migration. Med fortsatt otydlighet i vad som kan räknas som tillåtna migrationsinsatser finns stor risk att biståndet kan gå till kustbevakning och gränskontroller för att hindra människor på flykt från att komma till EU. Ytterligare en oroväckande del är avsaknaden av öronmärkt finansiering till jämställdhetsarbete. Endast 1,7 procent av EU:s nuvarande biståndsinsatser har jämställdhet som huvudmål.

Europaparlamentet har gjort mycket för att förbättra kommissionens förslag. Nu är det upp till Sverige och andra medlemsstater att fortsätta arbetet med budgeten som ska uppnå de Globala målen för hållbar utveckling. Vi vill se att Sverige fortsätter att höja ambitionen i avgörande frågor som jämställdhet, klimat och civilsamhällets utrymme.

Få koll på EU:s budget