Vad är EU-ordförandeskapsprojektet?

CONCORD Sverige arbetar tillsammans med civilsamhällesplattformar i Frankrike och Tjeckien för att bidra till ett mer öppet, hållbart och rättvist Europa under dessa länders respektive ordförandeskap. Läs mer om projektet här.

Så jobbar CONCORD under Sveriges EU-ordförandeskap 

CONCORD Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. CONCORD Sverige arbetar därför tillsammans med civilsamhällesplattformar i andra EU-länder för att stärka EU:s möjligheter att nå de Globala målen och verka för ett mer öppet, hållbart och rättvist Europa.

Under år 2022 och våren 2023 är Franrkike, Tjeckien och Sverige ordförande i EU halvåren efter varandra. För att påverka dessa länders ordförandeskap driver CONCORD Sverige tillsammans med våra systerplattformar i Franrkike och Tjeckien ett EU-ordförandeskapsprojektet: The EU Presidency Project, EUPP. Genom projektets aktiviteter vill vi nå civilsamhällets aktörer, media och allmänheten samt policy- och beslutsfattare.

Styrgruppen för EU-ordförandeskapsprojektet, bestående av civilsamhällesplattformar i Sverige, Franrike och Tjeckien, samt den trio av länder som leder EU närmast efteråt: Spanien, Belgien och Ungern. Från överst till vänster: Reynald Blion, Coordination SUD, Frankrike, Balint Hamvas, HAND, Ungern, Pope Postigo, La Coordinadora, Spanien Réka Balogh, HAND, Ungern, Nicolas Van Nuffel, CNCD, Belgien, Marc Maes, 11.11.11, Belgien, Tanya Cox, CONCORD Europa, Ioana Popa, Triskuel, Rumänien (utvärderare), Pavel Pribyl, FoRS, Tjeckien, Krister Holm, CONCORD Sverige, Donna-Maria Maalouf, CONCORD Sverige Katerina Kuntz, FoRS, Tjeckien, Maite Serrano, La Coordinadora, Spanien, Ida Ragnarsson, CONCORD Sverige.

Detta vill CONCORD Sverige uppnå:

  1. Den offentliga och politiska medvetenheten om EU:s roll som global aktör ökar.
  2. Det civila samhället blir bättre rustat att engagera sig i EU-relaterad opinionsbildning. Civilsamhällesorganisationers kunskap om EU:s roll som global aktör ökar.
  3. Medlemsstater och EU-institutioner gör ansträngningar för att bidra till tillräckliga, effektiva och sammanhängande internationella partnerskap.

De övergripande målen är gemensamma, och aktiviteter genomförs på både nationell och europeisk nivå. Projektet har specifika prioriterade teman för vart och ett av de tre ordförandeskapen, som sätts baserat på de politiska prioriteringarna för varje land.

CONCORD Sverige arbetar som mest intensivt med projektet under hösten 2022 och våren 2023, inför och under Sveriges ordförandeskap. Vi kommer bland annat genomföra seminarier, släppa rapporter och driva en informationskampanj.

Är du nyfiken på vad civilsamhällesplattformarna i Frankrike och Tjeckien gjort inom ramen för ordförandeskapsprojektet? Kolla in denna sajt som är gemensam för hela ordförandeskapsprojektet.

Jämställdhet, klimat och företagsansvar – sakfrågor i fokus under ordförandeskapet

CONCORD Sverige vill att den svenska regeringen ska använda ordförandeskapet till att driva frågor om jämställdhet, klimaträttvisa, företags ansvar för mänskliga rättigheter, civilsamhällets demokratiska utrymme och Agenda 2030. Läs mer här.

Har du frågor eller idéer? Hör av dig till:

Ida Ragnarsson, programansvarig: ida.ragnarsson@concord.se

Donna-Maria Maalouf, projektledare: donna-maria.maalouf@concord.se