CONCORD Sveriges rapporter och publikationer

CONCORD Sverige och våra medlemmar verkar för ett öppet, hållbart och rättvist Europa, som tar ansvar för global jämställdhet, klimaträttvisa och civilsamhällets utrymme. Här kan du läsa våra rapporter kopplade till Sveriges EU-ordförandeskap.

THE GAME CHANGER (2023)

Vi lever i en osäker värld. Krig och kriser blir fler och förvärras. Försvarsbudgetar ökar och biståndsbudgetar minskar. Demokratin är på tillbakagång globalt och de auktoritära och högerextrema krafternas frammarsch drabbar flickor, kvinnor och hbtqi-personer särskilt hårt. Det är dags för ett verkligt omtag, att ändra spelplanen.

The Game Changer – How a feminist foreign policy can transform societies

Rapporten är baserad på åtta års erfarenhet av Sveriges feministiska utrikespolitik och är framtagen inom CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp. Rapporten pekar ut sex förhållningssätt som organisationerna anser måste tillämpas för att en utrikes- och utvecklingspolitik ska vara feministisk och därmed bidra till verklig förändring.

Ladda ner rapporten här:

The Game Changer – How a feminist foreign policy can transform societies

EU – SÅ FUNKAR DET (2022)

EU påverkar politiken i Sverige på flera sätt. Minst en tredjedel av svensk lagstiftning kommer från EU. Många upplever EU som något komplext och svårt att överblicka, inte minst hur beslut fattas. Samtidigt finns det massvis med exempel på hur civilsamhällesorganisationer har påverkat EU:s politik.

EU – så funkar det: En guide till hur EU fattar beslut och hur du kan påverka

Med den här guiden vill vi bidra till att stärka kunskapen om EU och hur beslut fattas i unionen, och ge råd och tips om ur en organisation bäst kan påverka politiken. Fokus ligger på CONCORD Sveriges verksamhetsområden inom utrikes- och utvecklingspolitiken, och det är också därifrån exempel är hämtade, men många lärdomar går att använda sig av på andra politikområden också. Vi hoppas att guiden bidrar till att fler medlemsorganisationer i CONCORD Sverige engagerar sig i att försöka påverka EU:s politik, inom plattformen och i det enskilda påverkansarbetet.

Guiden finns både på svenska och på engelska. Om ni som medlemsorganisation eller annan civilsamhällesorganisation är intresserade av guiden, mejla till info@concord.se.

GE PLATS! (2022)

Civilsamhällets utrymme krymper världen över och aktivister för demokrati och mänskliga rättigheter får svårare att verka och arbeta fritt. Svenska utlandsmyndigheter bör ta sitt ansvar för att stötta det lokala civilsamhället. Det arbetet börjar med meningsfulla, säkra och inkluderande relationer och möten. Både fysiska och digitala.

Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme har tagit fram en guide för att stötta svenska utlandsmyndigheter och EU-delegationer internationellt i deras arbete med det lokala civilsamhället.

Guiden finns på både svenska och engelska via länkarna nedan:

Ge plats! En guide för säker och meningsfull inkludering av det lokala civilsamhället

Give space! A guide for the safe and meaningful inclusion of local civil society