Senaste nytt om EU-ordförandeskapet

Nyheter

4 september 2023

Massiv mobilisering under ordförandeskapet

Tillsammans har vi nått över 300 000 personer, släppt åtta rapporter och haft 2 300 besökare till våra aktiviteter. – Det svenska civilsamhället besitter en enorm kraft när det kommer till att både opinionsbilda, folkbilda och trycka på för en mer hållbar och rättvis värld, det har vårens aktiviteter visat, säger programansvarig Ida Ragnarsson.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

4 juli 2023

EU:s globala roll – en konflikt mellan intressen och värderingar

Att EU har ett globalt perspektiv och inte låter politiska egenintressen styra över grundläggande principer är en förutsättning för att nå de Globala målen för hållbar utveckling. EU:s samarbete med lokala civilsamhället är en annan förutsättning. Det var två av flera slutsatser när EU:s globala roll diskuterades på det svenska ordförandeskapets sista dag.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

30 juni 2023

EU-minister Jessika Roswall: ”Viktigt att EU accelererar arbetet med de Globala målen”

På det svenska ordförandeskapets sista dag svarar EU-minister Jessika Roswall på frågor som rör global hållbar utveckling. Hon lyfter förhandlingar för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och det ambitiösa klimatpaketet Fit for 55 som framgångsrika steg under ordförandeskapet.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

27 juni 2023

HOW THE EU WORKS (2023)

The EU influences policy in member countries in several ways. In Sweden, at least a third of legislation comes from the EU. Many people regard the EU as complex and difficult to grasp, not least with respect to decision-making. At the same time, there are plenty of examples of how civil society organisations have influenced EU policy, and it is often no more complicated than at the national level – just a bit different.
Läs mer

Nyheter

16 juni 2023

EU-nämnden - en unik struktur

Elva av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer var på plats i riksdagen 31 maj och diskuterade om riksdagens och EU-nämndens roll när det gäller globala utvecklingsfrågor på EU-nivå. I samtal med Matilda Ernkrans, vice-ordförande i EU nämnden (S) fick vi lärdomar kring EU-nämndens roll i beslutsfattande processer och pratade om möjligheter för civilsamhällets inflytande. ”Ni har ett jätteviktigt jobb för människor och organisationer som inte själva kan göra sina röster hörda” säger Matilda Ernkrans.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

14 juni 2023

LÄKARMISSIONEN TAR JÄRVA NÄRMARE EU:S BISTÅNDSPOLITIK

EU:s ungdomsdialog är en viktig pusselbit för att EU ska representera en så stor del av unionens befolkning som möjligt. Men når den alla? Läkarmissionens driver på för att marginaliserade unga ska kunna påverka i EU.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

30 maj 2023

MR-Fonden lyfter EU:s påverkan på mänskliga rättigheter i Sverige

Hur påverkar beslut inom EU mänskliga rättigheter i Sverige? Det ville Fonden för Mänskliga Rättigheter lyfta i en seminarieserie under våren. Dessutom utforskar de hur EU använder FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i Colombia.
Läs mer

#eu-politik

Nyheter

25 maj 2023

Hedda Berkesand förhandlar i EU-parlamentet: ”Man brinner för att det ska stå ’obligatorisk’ i stället för ’frivillig’

Att jobba som assistent åt en EU-parlamentariker kan innebära att vara en del av förhandlingar om lagstiftningsförslag. ”Det blir tydligt var de olika linjerna går mellan partier och dess prioriteringar och att små ord spelar stor roll”, säger Hedda Berkesand, som arbetar som assistent åt Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke, MP.
Läs mer

Nyheter

16 maj 2023

Linnéa Claeson möter makthavare och människorättsförsvarare i podden EU-toppmötet

EU:s röst väger tungt i en värld där mänskliga rättigheter i ökande omfattning hotas. I denna samtalsserie möter juristen och människorättsaktivisten Linnéa Claeson fackföreningsledare, aktivister och företagsledare för samtal om EU:s roll i världen. Även politikerna Margot Wallström (S), Alice Bah Kuhnke (MP) och Joar Forssell (L) är med i diskussionerna.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

15 maj 2023

Rekryterar för fler svenskar och större mångfald i EU

Det finns för få svenskar i EU, sett till Sveriges storlek i EU. “Vi ser en geografisk obalans, vilket är någonting institutionerna uppmärksammar alltmer”, säger Matilda Rotkirch, som arbetar med rekrytering till EU:s institutioner.
Läs mer