Senaste nytt om EU-ordförandeskapet

Nyheter

14 mars 2023

The Hunger Project Sverige lyfter EU:s roll i kampen mot ökande hunger

Agenda 2030 gör det möjligt att diskutera hungerkrisen mer ingående på EU-nivå. Den skapar också möjligheter att sprida kunskap om EU och hungerfrågan. Det tycker Liinu Diaz Rämö och Tina Forslund på The Hunger Project Sverige som nu arbetar med att informera om EU och hunger till allmänheten via ett projekt som finansieras av CONCORD Sverige.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

13 mars 2023

Vårt möte med EU:s kommissionär för internationella partnerskap Jutta Urpilainen

Den 8 mars mötte CONCORD Sveriges medlemmar och ett par representanter från kansliet EU:s kommissionär för internationella partnerskap, Jutta Urpilainen. Medlemmarna förde fram budskap om meningsfullt deltagande och engagemang för de Globala målen för hållbar utveckling.
Läs mer

Nyheter

10 mars 2023

EU - Så funkar det (2022)

EU påverkar politiken i Sverige på flera sätt. Minst en tredjedel av svensk lagstiftning kommer från EU. Många upplever EU som något komplext och svårt att överblicka, inte minst hur beslut fattas. Samtidigt finns det massvis med exempel på hur civilsamhällesorganisationer har påverkat EU:s politik.
Läs mer

Nyheter

10 mars 2023

The Game Changer

The Game Changer – How a feminist foreign policy can transform societies
Läs mer

#jämställdhet

Nyheter

23 februari 2023

AMAZON WATCH SVERIGE UPPMÄRKSAMMAR URFOLKS RÄTTIGHETER

Klimatdebatterna i EU är många. Amazon Watch Sverige vill lyfta problematiken med frihandelsavtalet Mercosur och vad det innebär för urfolk och miljö. Just nu driver Amazon Watch Sverige projektet #StopEUMercosur för att informera allmänheten om frågan.
Läs mer

#civilsamhällets demokratiska utrymme #miljö- och klimaträttvisa

Nyheter

16 februari 2023

RFSU vill sätta SRHR på EU:s dagordning under Sveriges ordförandeskap

Sveriges, och därefter Spaniens, ordförandeskap i EU skapar möjligheter att driva frågor om jämställdhet, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och EU:s roll i dessa frågor i världen. Det tycker Sara Österlund på RFSU, som med finansiering av CONCORD Sverige nu driver ett projekt för att lyfta dessa frågor.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet

Nyheter

14 februari 2023

Evin Incir vill att EU ska bli bättre på jämställdhet

För att kunna vara en stark röst för jämställdhet internationellt måste EU föregå med gott exempel på hemmaplan. Det tycker Evin Incir, S, ledamot i Europaparlamentet.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet

Nyheter

10 februari 2023

Tobé leder litet utskott med växande makt

– Jag har infört att vi alltid ska träffa civilsamhället när vi är på missions.<br /> Det sa Tomas Tobé, ordförande i EU-parlamentets utvecklingsutskott DEVE, när 13 av CONCORD Sveriges medlemmar träffade honom i Bryssel.
Läs mer

#eu:s och sveriges bistånd

Nyheter

13 januari 2023

Kick-off för ordförandeskapet – Kan EU förändra världen?

EU:s motsägelsefulla roll i Afrika, en ny global hälsostrategi, marknadsföring genom Team Europe och en chans för svenska ministrar att vara goda diplomater. Det var några av ämnena som avhandlades när EU:s roll som global aktör diskuterades.
Läs mer

Nyheter

15 december 2022

Här är medlemmarnas EU-projekt

CONCORD Sverige ingår i projektet “Towards an open fair and sustainable Europe in the world” i samband med det franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapet i europeiska rådet under 2022 och 2023. Medlemmar inom CONCORD Sverige har fått möjligheten att söka medel för projekt som de vill förverkliga inom ramen för detta. Nu har sex olika medlemmar valts ut, läs här nedan vad projekten handlar om.
Läs mer

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa