Nyheter

3 juli 2024

EU-nyheter i korthet juli 2024

#eu-politik

Tuffa förhandlingar väntar för von der Leyen för att vinna parlamentets förtroende och halvtidsutvärdering för EU:s finansieringsinstrument för utvecklingssamarbetet.

Halvtidsutvärdering av EU:s instrument för utvecklingssamarbete

EU:s så kallade finansieringsinstrument för utveckling och internationellt samarbete, NDICI/Global Europe (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument), fyller sitt syfte och levererar enligt målsättningarna. Det slår ministerrådet fast i rådsslutsatser om halvtidsutvärderingen av NDICI/Global Europe.

Ministerrådet listar också en rad utmaningar framåt, exempelvis att förbättra samstämmigheten mellan EU:s inrikes- och utrikespolitik och att ta sig an de utmaningar som lokala aktörer och civilsamhälle möter vad gäller deltagande och att ta del av finansiering.

Symbol EU-finansiering

EU fortsätter vara världens största biståndsgivare

EU är den region som avsätter mest till utvecklingsbistånd, enligt en färsk rapport. Ministerrådet noterar i rapporten att biståndet ökat från 93,3 miljarder euro år 2022 till 95,9 miljarder år 2022. År 2021 låg stödet på 71,6 miljarder euro år 2021, vilket ministerrådet i ett pressmeddelande förklarar med EU:s förnyade åtagande att stötta människor i utvecklingsländer och i sårbara situationen genom Team Europe-approachen. Som andel av BNI har biståndet dock minskat från 0,59 till 0,57 procent mellan 2022 och 2023.

CONCORD Europa granskade i Aidwatchrapporten 2023 EU:s bistånd och konstaterade att den stora ökningen mellan 2021 och 2022 skett i form av ökat stöd till Ukraina. Samtidigt urholkades biståndet och en stor del föll utanför grundkriterierna för bistånd.

EU:s ledare överens om nästa topp-trio

Ursula von der Leyen får förnyat förtroende från EU:s ledare som ordförande för EU-kommissionen. Medlemsländerna har också enats om att föreslå den estniska liberalen Kaja Kallas som utrikeschef och den portugisiska socialdemokraten António Costa som Europeiska rådets ordförande. Italiens primärminister Giorgia Meloni protesterade mot förslaget.

Nästa steg är att parlamentet ska rösta om kommissionens ordförande och därpå om kommissionen som helhet. Här är marginalerna små för att von der Leyen ska sitta säkert små, och von der Leyen kommer därför att behöva förhandla med andra grupper utöver mittenkoalitionen av konservativa, socialdemokrater och liberaler för att säkra sitt stöd. Ett möjligt datum för omröstningen i parlamentet är den 18 juli.

Läs mer i Politico: Von der Leyen and Co. are in: What happens next

Och i DN: Grönt ljus för EU.s nästa ledartrio – von der Leyen får förnyat mandat

Ungern tar över ordförandeklubban

Den 1 juli tog Ungern över ordförandeskapet i ministerrådet efter Belgien, under parollen ”Make Europe Great Again” – en direkt kopia av Donald Trumps kampanjslogan inför USA:s presidentval år 2016.

Läs mer i The Guardian: ”‘Make Europe Great Again’: Hungary sets scene for its EU presidency”

Här finns Ungerns prioriteringar inför ordförandeskapet.