Nyheter

26 oktober 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – oktober

#biståndsbudget #eu:s budget #eu:s och sveriges bistånd

EU är en tung spelare för klimaträttvisa, jämställdhet och Agenda 2030. Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!
Symbol Civilsamhällets demokratiska utrymme

EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare ses över

– Människorättsförsvarare är våra närmaste allierade när det kommer till skydd av mänskliga rättigheter och demokrati. De är villiga att dö för detta. Ingen extern aktör skulle kunna utveckla den styrkan utifrån. Så vi, EU, behöver utveckla stödet till dem.

Så inledde Hannah Neumann (De Gröna) sitt anförande under en debatt i Europaparlamentet. Läs hela artikeln!

EU:s position inför COP27 fastställd av miljöministrarna

EU och medlemsstaterna ska fortsätta öka sin klimatfinansiering, men lovar inga specifika medel till förluster och skador. Det framgår av rådslutsatserna inför klimattoppmötet COP27 som EU:s miljöministrar klubbade i måndags. Parlamentet ville ha betydligt högre ambitioner. 

Läs hela artikeln här.

Liberalernas ledning nobbas av EU-parlamentets liberala grupp

EU-parlamentets liberala partigrupp Renew Europe, där svenska Liberalerna ingår, kommer inte längre att bjuda in L-ledningen till sina evenemang, rapporterar Europaportalen. Det är Liberalernas regeringsuppgörelse med Sverigedemokraterna som fått Renew att dra i bromsen och markera mot Liberalerna. L vill inte kommentera det inträffade.

– Vad ordföranden Sejourné skriver på twitter måste han själv svara på, skriver Liberalernas partisekreterare Gulan Avci till Europaportalen i en kommentar.

Symbol jämställdhet

State of the Union-talet saknade jämställdhet

Den 14 september höll EU-kommissionens president Ursula von der Leyen sitt årliga linjetal om tillståndet i EU. Det fokuserade främst på Ukraina, ekonomin samt energi- och livsmedelskriserna. Flera svenska EU-parlamentariker hade på debattsidor utryckt vad de skulle vilja höra i talet. Socialdemokraten Hélène Fritzon från S&D-gruppen i Europaparlamentet, var en av få som hoppades se jämställdhetsfrågor i talet. Dessa lyste dock med sin frånvaro.

Det här vill EU-kommissionen göra nästa år

Den 19 oktober debatterades EU-kommissionens arbetsprogram för 2023 i Europaparlamentet. I och med denna debatt och presentation blev arbetsprogrammet förankrat och klart för publicering. I år innehåller programmet för första gången flera förslag från medborgare genom Konferensen om Europas framtid. Utöver att ta upp de teman som länge varit högt upp på dagordningen såsom kriget i Ukraina och energikrisen, så nämner EU-kommissionen att de kommer att fortsätta jobba med Agenda 2030 och att de Globala målen har blivit integrerade i alla policyområden.

Därtill nämns en halvårsöversyn av EU:s långtidsbudget som ska äga rum under nästa år och att sanktioner för privatpersoner och juridiska personer som kränker mänskliga rättigheter även ska inkludera korruption. Kommissionen meddelar att en ny Agenda för Latinamerika ska lanseras i samband med ett högnivåmöte under hösten och demokratin i Europa ska stärkas.

Symbol EU-finansiering

EU-parlamentet ökar biståndsbudgeten för 2023

Den 19 oktober röstade Europaparlamentet för att öka EU:s budget för 2023, efter att EU-kommissionen tidigare hade föreslagit att budgeten skulle sänkas för kommande år. Europaparlamentet föreslår en budget på €187.3 miljarder för att bland annat kunna öka finansieringen till utvecklingsbiståndet med €162 miljoner och till det humanitära biståndet med €250 miljoner. Svenska Karin Karlsbro röstade för parlamentets förslag, medan övriga närvarande svenska ledamöter röstade emot eller la ner sina röster.  Nu väntar tre veckors förhandlingar i ministerrådet för att kunna komma överens om en slutgiltig årlig budget.

Symbol EU-finansiering

Nytt förslag: Europaparlamentet vill öka långtidsbudgeten

Separat från förslaget om att öka biståndsbudgeten för 2023, har Europaparlamentets budgetutskott föreslagit att öka EU:s långtidsbudget (MFF) som sträcker sig mellan åren 2021-2027. Det skulle innebära att riva upp de senaste förhandlingarna som pågick i nära tre år. Anledningen är att behoven har förändrats sedan beslutet togs i och med kriget i Ukraina, samt de globala livsmedels- och energikriserna.

I en kommentar på förslaget från budgetutskottet föreslår parlamentets utvecklingsutskott ökad finansiering till biståndet, i det fall långtidsbudgeten omförhandlas. Förslaget måste behandlas i plenum för ett komplett beslut.

Läs utvecklingsutskottets yttrande här.

Hitta dokument som relaterar till förslaget här