Nyheter

7 november 2023

EU-nyheter du vill ha koll på november 2023

#eu-politik

Jämställdheten i EU:s utvecklingspolitik har ökat och fyra av fem svenskar tycker att EU ska prioritera global fattigdomsbekämpning. Och så har det spanska ordförandeskapet presenterat sina prioriteringar. Läs uppdateringar om hållbar global utveckling från EU-nivån.
Symbol EU:s och Sveriges bistånd

Fyra av fem svenskar vill se EU prioritera fattigdomsbekämpning

Fred och säkerhet är den mest angelägna utmaningen för EU som global aktör, enligt unionens medborgare. Av svenskarna anser en ovanligt stor andel att EU bör fokusera på fattigdomsbekämpning utanför unionen. Det visar opinionsmätningen Eurobarometer.

Symbol jämställdhet

Mer jämställdhet i EU:s utvecklingspolitik

Jämställdheten i EU:s utvecklingspolitik har stärkts sedan den tredje handlingsplanen för jämställdhet antogs – men fortfarande är det en bra bit kvar till målen. Nu vill två utskott se en plan för att säkerställa att 85 procent av utvecklingspolitiken främjar jämställdhet. Detta framkom under ett samtal i Europaparlamentet.

Jämställdhet i fokus för spanska ordförandeskapet

Spanien vill att EU fokuserar på jämställdhet i utvecklingssamarbetet och stöttar den sociala, ekologiska och digitala omställningen i länder utanför unionen. Det framkom när det spanska ordförandeskapet presenterade sina prioriteringar för parlamentets utvecklingskommitté.