Nyheter

29 mars 2023

EU-nyheter du vill ha koll på – mars

#civilsamhällets demokratiska utrymme #eu-politik #jämställdhet

EU inför unika sanktioner mot könsbaserat våld, parlamentet uppmanar till översyn av riktlinjerna för MR-försvarare, och GAPIII utnyttjas inte så mycket som den borde. Läs det senaste från EU inom rättvis och hållbar global utveckling.
Symbol jämställdhet

Unikt beslut: EU inför sanktioner mot könsbaserat våld

Den 7 mars beslutade ministerrådet att införa sanktioner mot tolv aktörer mot bakgrund av deras roll i samband med allvarliga kränkningar och brott mot de mänskliga rättigheterna, särskilt sexuellt och könsbaserat våld. Det är första gången någonsin rådet inför sanktioner rörande sexuellt våld. De personer och enheter som finns med i förteckningen kommer nu att få sina tillgångar i EU frysta och beläggas med inreseförbud i EU.

Läs hela artikeln här.

Symbol Civilsamhällets demokratiska utrymme

Parlamentet: EU:s riktlinjer för MR-försvarare bör ses över

Europaparlamentet rekommenderar att EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare ses över.

– Vi måste prata mer om de många olika fall där man kan försvara mänskliga rättigheter, om de som stödjer kvinnors rättigheter, om HBTQI-aktivister, om miljöförsvarare, såväl som de som skyddar migranters och asylsökandes rättigheter. De alla förtjänar vårt skydd.

Så sa Hannah Neumann (De Gröna) när hon talade i Europaparlamentet den 16 mars. Neumann är tysk parlamentsledamot och ansvarig för betänkandet om att se över EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare – som inte uppdaterats på 15 år trots de ökande och förändrade hoten mot MR-försvarare världen över.

Parlamentet föreslår bland annat att EU erkänner bredden av MR-försvarare, kopplar skyddet av dessa till EU:s sanktionssystem och inkluderar frågan i alla processer relaterade till handel och investeringar.

Läs hela artikeln här.

Symbol jämställdhet

Ny rapport: Handlingsplanen för jämställdhet integreras inte tillräckligt

Med undantag för ministerrådets arbetsgrupp för utveckling (CODEV) utnyttjas den tredje handlingsplanen för jämställdhet, GAP III, inte så mycket som den skulle kunna . Det understryker en rapport från den Brysselbaserade tankesmedjan ECDPM, från den 8 mars. Detta trots att handlingsplanen slår fast att den ska bidra till att stärka EU:s bidrag till det globala jämställdhetsarbetet inom ramen för alla EU:s externa politikområden. ”Det finns ett motstånd bland några få medlemsstater som motsätter sig språket om jämställdhet eftersom det går bortom de binära kategorierna man/kvinna”, står det i rapporten.

Rapporten, som undersöker hur GAP III integreras i diskussionerna i Europeiska rådets arbetsgrupper, är den första av tre studier som finansierats av det svenska ordförandeskapet inför halvtidsöversynen av GAP III.

Rapporten tar även upp att Sverige är ett land med inflytande och politiskt kapital i frågan om jämställdhet, tack vare sitt långsiktiga engagemang i denna fråga och, fram tills nyligen, en hängiven feministisk utrikespolitik. Enligt rapporten uppskattas Sveriges av andra medlemsstater, varav vissa har följt Sveriges exempel för att utforma sina egna ståndpunkter.

Symbol Civilsamhällets demokratiska utrymme

Ministerrådet uppmanar medlemsstaterna att skydda civilsamhällets demokratiska utrymme

Föreningsfriheten spelar en helt nödvändig roll för att säkerställa ett demokratiskt, pluralistiskt och väl fungerande samhälle. Det konstaterar ministerrådet, som den 10 mars antog rådslutsatser om civilsamhällets demokratiska utrymme, och dess roll i att skydda grundläggande rättigheter inom unionen. Ministerrådet uppmanar medlemsstater att skydda civilsamhällets demokratiska utrymme och säkerställa att det finns en miljö där civilsamhällets organisationer och människorättsförsvarare kan verka.

CONCORD Sverige i möte med EU:s kommissionär för internationella partnerskap

Den 8 mars mötte CONCORD Sveriges medlemmar och ett par representanter från kansliet EU:s kommissionär för internationella partnerskap, Jutta Urpilainen.

Jutta Urpilainen lyfte bland annat att EU:s stöd till Ukraina inte får ske på bekostnad av biståndet till resten av världen, samt att EU behöver återuppta sitt åtagande att nå de Globala målen för hållbar utveckling.

Medlemmarna förde fram budskap om meningsfullt deltagande och engagemang för de Globala målen.

Läs mer om vårt möte med kommissionären här.