Nyheter

21 juni 2022

EU-nyheter du vill ha koll på – maj och juni

#agenda 2030 och samstämmighet #biståndsbudget #civilsamhällets demokratiska utrymme #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter

För dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på EU-nivån: Här har vi samlat några av den senaste periodens beslut, rapporter och betänkanden på EU-nivå. Läs och få koll!

MÅTTLIGA FRAMSTEG FÖR EU:S ARBETE MED DE GLOBALA MÅLEN

EU:s statistikkontor Eurostat publicerade i slutet av maj en rapport om framstegen i arbetet för de Globala målen för hållbar utveckling i unionen. Rapporten handlar om hur målen har uppfyllts inom EU, och täcker alltså inte hur EU:s politik bidrar till att nå målen internationellt. Undantag är mål 17 om bistånd och utvecklingsfinansiering, samt klimatarbetet.

Inom några av målen har stora framsteg gjorts, men inom bland annat jämställdhet, bekämpning av klimatförändringarna samt hälsa och välbefinnande visar rapporten bara på måttliga framsteg. Vad gäller ekosystem och biologisk mångfald har utvecklingen gått bakåt. Detta indikerar att ”ekosystem och biologisk mångfald förblev under press från mänskliga aktiviteter”, skriver kommissionen i sitt pressmeddelande.

EU-PARLAMENTARIKER: UNIONEN MÅSTE SKÄRPA SITT ARBETE MED AGENDA 2030

Parlamentariker från EU:s utvecklingsutskott DEVE, samt från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, ENVI, har tillsammans antagit en rapport där de efterlyser stärkt ledarskap från EU-håll för att nå de Globala målen för hållbar utveckling.

De vill bland annat se ett särskilt sändebud för de globala målen, samt att EU når sitt mål om att 20 procent av EU:s bistånd ska avsättas till mänsklig utveckling.

HÄR ÄR REGERINGENS PRIORITERINGAR INFÖR ORDFÖRANDESKAPET

Att stärka EU:s roll i världen, snabba på klimatomställningen, samt slå vakt om unionens grundläggande värderingar. Det är tre av regeringens prioriterade områden inför Sveriges ordförandeskap i EU, som EU-minister Hans Dahlgren presenterade för riksdagen den 1 juni.

Hit hör också att Sverige ska verka för att stoppa den organiserade brottsligheten och stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb.

SVERIGE VARNAR FÖR ATT EU SKA MISSA KLIMATMÅL

10 EU-länder, däribland Sverige, har larmat om att EU:s Fit for 55-paket håller på att urvattnas. Fit for 55-paketet innebär att EU ska minska sina utsläpp med 55 procent till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. Men ministrar från de tio länderna varnar nu i ett brev för att EU kommer att missa detta mål.

Övriga länder som står bakom brevet är Österrike, Danmark, Tyskland, Luxemburg, Irland, Slovenien, Nederländerna, Finland och Spanien.

Läs mer på sajten EU-Observer.

Symbol EU:s och Sveriges bistånd

EU VILL HA FORTSATT HÖGT BISTÅND

EU-kommissionen kommer inte att minska biståndsbudgeten som en konsekvens av flyktingmottagande från kriget i Ukraina. Det meddelade Jutta Urpilainen, kommissionär för utvecklingsfrågor, den 10 maj.

I en så kallad strukturerad dialog med Europaparlamentets utvecklingsutskott sa kommissionären att utvecklingssamarbeten och EU:s bistånd måste fortsätta i samma grad som tidigare och helst med ännu mer ekonomiska medel.

Läs hela artikeln.