Analys

4 september 2013

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med civilsamhället

EU-delegationerna måste förbättra sin dialog med det lokala civilsamhället. Det är slutsatsen efter den första rundan av EU-delegationernas konsultationer kring EU:s nya landstrategier för åren 2014-2020.

Under våren har EU:s delegationer fått i uppdrag att anordna konsultationer med civilsamhället kring EU:s nya landsstrategier för åren 2014-2020. För att försäkra sig om ett stort deltagande från civilsamhället har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa arbetat med att informera lokala organisationer om processen och att uppmuntra till deltagande.

Nu är första rundan av konsultationer klara och CONCORD har gjort en enkätundersökning med 138 organisationer i 58 av EU:s partnerländer. Undersökningen visar att delegationerna kan förbättra sitt konsultationsarbete på många punkter, till exempel genom att vara mer inkluderande, upplysa fler om den pågående processen och ge tillräckligt med information för att deltagandet i konsultationerna ska bli så bra som möjligt.

För att EU-delegationerna ska kunna förbättra sin dialog med civilsamhället framöver har CONCORD tagit fram en rad rekommendationer. Läs sammanfattningen av undersökningen och de viktigaste rekommendationerna här.