Nyheter

4 oktober 2023

Ett år med utrikesutskottet – så mycket har de motionerat

#biståndsdebatten #eu:s och sveriges bistånd #jämställdhet #miljö- och klimaträttvisa

Nu är det ett år sedan den nya riksdagen tillträdde. Vi har räknat hur mycket partierna har motionerat i utrikesutskottet – och utser oppositionens flitigaste interpellatör.

Det har nu gått drygt ett år sedan riksdagen tillträdde och över 100 motioner har passerat utrikesutskottet. Vilket parti har motionerat mest? Och i vilka ämnen? Vi har räknat motioner från det gångna året och gjort en snabb sökning av ett antal nyckelord kopplade till CONCORD Sveriges frågor: bistånd, jämställdhet, civilsamhället, Agenda 2030, klimatbistånd, klimaträttvisa*.

Så många motioner har partierna lagt i utrikesfrågor

PartiAntal motioner som passerat utrikesutskottet
Sverigedemokraterna35
Socialdemokraterna24
Kristdemokraterna20
Centerpartiet17
Miljöpartiet13
Vänsterpartiet10
Moderaterna6
Liberalerna2
Antal motioner som passerat utrikesutskottet mellan 27 september 2022 och 27 september 2023.

Mer bistånd än klimaträttvisa

Ser man till antalet motioner är Sverigedemokraterna de flitigaste motionärerna i Utrikesutskottet, med ämnen som “Bistånd som medel för att kontra Kinas ekonomiska makt” och “Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten”.

På andra plats kommer Centerpartiet med motioner som “En fokuserad utvecklingsagenda bortom 2030” och “Bistånd för global hälsa”. Regeringspartierna brukar av naturliga skäl skriva färre motioner och det stämmer för Moderaterna och Liberalerna som har lämnat in sex respektive två motioner som behandlats i utrikesutskottet. Kristdemokraterna står, trots regeringsställning, för 20 av de motioner som behandlats i utskottet. Totalt sett är bistånd det nyckelord som nämns flest gånger, följt av jämställdhet. Därefter är det ett ganska stort hopp till övriga nyckelord. Vi noterar ett begränsat fokus på klimatbistånd generellt och klimaträttvisa i synnerhet. Det är endast Miljöpartiet som, i en av sina motioner, använder sig av ordet klimaträttvisa, vilket kan vara en indikation på att rättviseperspektivet ges relativt lite utrymme i frågor som rör klimatbistånd. Hänvisningar till Agenda 2030 saknas också i många av de motioner där kopplingar till de Globala målen för hållbar utveckling vore högst relevanta, som exempelvis i frågor om biståndspolitikens roll för fattigdomsbekämpning och ökad jämställdhet globalt. 

Interpellationer om informationsstöd och reformagenda

Ett av oppositionens verktyg för att få svar på brännande frågor från regeringen är att ställa skriftliga frågor och interpellationer. Här är det Vänsterpartiets Lotta Johnsson Fornarve som varit flitigast med åtta interpellationer och fyra skriftliga frågor. Hon har bland annat ställt frågor till biståndsminister Johan Forssell om neddragningarna på stödet till information och kommunikation. Detta har även uppmärksammats i en skriftlig fråga från Socialdemokraternas Olle Thorell, som även har lämnat in en interpellation om reformagendan som Forssell kommer att svara på i riksdagen den 19 oktober.  

Biståndspolitisk talespersonInterpellationer och skriftliga frågor
Lotta Johnsson Fornarve, V12
Olle Thorell, S4
Janine Alm Ericson, MP3
Anna Lasses, C1

Fakta: Så har vi gjort

På riksdagens hemsida har vi sökt på alla olika typer av motioner som beretts av utrikesutskottet mellan den 26 september 2022 och den 26 september 2023. För att på ett enkelt sätt kunna få en överblick över vilka ämnen motionerna tar upp har vi räknat på hur ofta följande nyckelord förekommer: bistånd, klimatbistånd, klimaträttvisa, jämställdhet, civilsamhälle/civila samhället, Agenda 2030.

I en del fall kan sökorden handla om ett nationellt snarare än ett internationellt sammanhang, men ändå passerat Utrikesutskottet.

*Genomgången tar inte hänsyn till i vilket sammanhang orden nämns eller om de beskrivs i positiv, neutral eller negativ bemärkelse.

Ett år med regeringen (och SD): Vad har hänt i utvecklingspolitiken?

Läs också vår tidslinje över regeringens utvecklingspolitik under mandatperiodens första år: