Nyheter

3 juli 2024

Enighet om regeringens ansvar för att genomföra Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet

Regeringen bör stärka samordningen och resurserna för att genomföra Agenda 2030. Det tyckte samtliga panelister från civilsamhälle, näringsliv och riksdag under CONCORD Sveriges Almedalsseminarium ”Hur kan Sverige verka för en rättvis och hållbar global utveckling?”

Syftet med samtalet var att samla aktörer från olika sektorer i samhället för att diskutera hur samtliga kan bidra till att de Globala målen nås. Anna Lasses (C), Gudrun Brunegård, (KD), Nina Larrea från Naturskyddsföreningen och Johan Nyhus från HSB Riksförbund deltog i samtalet.

Seminariet utgick från Barometern, civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling. Denna granskning visar att av 24 granskade områden har regeringens politik sedan den tillträdde bara bidragit positivt på ett enda. I övrigt har politiken bidragit negativt, alternativt inte alls eller både positivt och negativt.

– Som representant för ett regeringsparti är det tråkigt att se detta resultat. Vi måsta ta oss an detta på ett strukturerat sätt, sa Gudrun Brunegård.

Som representant för ett regeringsparti är det tråkigt att se detta resultat. Vi måsta ta oss an detta på ett strukturerat sätt

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna

Gudrun Brunegård nämnde pengar till bistånd och att trycka på andra länder i exempelvis utbildningsfrågor som metoder för att bidra till målen. En av rekommendationerna i Barometern är att Sverige bör ta en ledande roll i EU och FN för genomförandet av de Globala målen, vilket Anna Lasses (C) instämde i.

– Sverige måste ta ledartröjan i världen och i EU, för klimatet inte minst. EU måste skärpa sig och ta sitt ansvar. Kanske gör man det om Trump blir vald [till president i i USA i höst], sa hon.

Hon efterlyste också en bred dialog med olika aktörer från näringsliv och civilsamhälle för att komma framåt, och sa att om Centerpartiet kommer i regeringsställning efter nästa val så kommer en av de första åtgärderna vara att återuppta dialogen med civilsamhället.

Även Johan Nyhus på HSB underströk att Sverige måste gå före.

– Vi i Sverige har ett robust system och kan bidra med mycket. Det är oroväckande om vi inte gör det, sa han.

Han tryckte också på det stora behovet av kapital för att kunna genomföra de Globala målen, där biståndet aldrig kommer att räcka till.

– Näringslivet måste lockas in att göra eget arbete och bidra med finansiering. Jag upplever att engagemanget finns i stor utsträckning bland organisationer och företag.

Näringslivet måste lockas in att göra eget arbete och bidra med finansiering. Jag upplever att engagemanget finns i stor utsträckning bland organisationer och företag.

Johan Nyhus, HSB

Nina Larrea från Naturskyddsföreningen efterlyste att regeringen samlar en bredd av aktörer:

– Ta upp dialogen med civilsamhälle, akademi, fack, religiösa aktörer och kooperativ, och återskapa inkluderande beslutsprocesser uppmanade hon.

Panelen gav grönt ljus till samtliga fem övergripande rekommendationer. Från vänster: Henrik Fröjmark, Act Svenska kyrkan (moderator), Anna Lasses (C), Johan Nyhus (HSB), Gudrun Brunegård (KD)

I slutet av samtalet fick panelen ta ställning till var och en av de fem övergripande rekommendationerna, nämligen följande:

  • Sätt upp mål om att hela   regering ens politik ska vara samstämmig och i  linje med Agenda 2030
  • Stärk samordning och resurser för genomförandet   
  • Identifiera och hantera synergier och målkonflikter
  • Samla aktörer för genomförandet av Agenda 2030
  • Ta en ledande roll i EU och FN

Panelen ställde sig enhälligt bakom samtliga dessa rekommendationer.

Läs samtliga rekommendationer i Barometern.

Samtalet modererades av Henrik Fröjmark från Act Svenska kyrkan.