Nyheter

20 september 2022

Driv ett informationsprojekt om EU:s roll i världen!

#eu:s och sveriges bistånd #stöd om eu-bidrag

Kan din organisation öka allmänhetens kunskap om Sveriges ordförandeskap i EU och dess betydelse för globala frågor, bistånd och Agenda 2030? Eller vill du hjälpa andra organisationer att engagera sig i EU-politik? Nu kan medlemmar i CONCORD Sverige söka projektfinansiering.

Den 1 januari tar Sverige över ordförandeklubban i EU. CONCORD Sverige verkar för att se till att civilsamhällets möjligheter att påverka på EU-nivå stärks, och att allmänhetens kunskap om EU som global aktör ökar. Som en del av vårt EU-ordförandeskapsprojekt har vi fått möjlighet att vidareförmedla finansiering från EU-kommissionen till våra medlemmar.

Projektet ska bidra till minst ett av följande mål:

  • Utveckla kapaciteten hos nationella civilsamhällesorganisationer att engagera sig i EU:s politik under ordförandeskap i Europeiska rådet.
  • Öka allmänhetens förståelse om ordförandeskapen, globala frågor och bistånd, med fokus på engagemang i Agenda 2030, utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och civilsamhället, i EU:s medlemsstater.

Vill din organisation söka?

  1. Läs igenom dessa Terms of reference.
  2. Skicka in concept note med beskrivning av projektet senast den 3 oktober.
CONCORD Sverige driver ett EU-ordförandeskapsprojekt tillsammans med plattformar i Frankrike och Tjeckien