Jobbannons

28 april 2021

CONCORD Sverige: Strateg för kampanj och opinionsbildning – inför valet 2022

Sista ansökningsdag: 9 maj, 2021

Plats: Stockholm

Plattformen CONCORD Sverige samlar 81 organisationer. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings-och utrikespolitik. I vårt uppdrag ingår även att stärka medlemsorganisationers kunskap och kapacitet att påverka beslutsfattare i Sverige, på EU-nivå och globalt. CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa. Vi söker nu en strateg och projektledare fram till och med december 2021, med förhoppning om förlängning till och med september 2022.

Tjänsten

CONCORD Sveriges kansli består av ett dynamiskt team på tio kollegor som står i centrum av en plattform av kunniga civilsamhällsorganisationer. Vi söker nu en strateg att projektleda vårt opinionsbildande arbete inför valet 2022.

Rollen

CONCORD Sveriges arbetsgrupper driver påverkansarbete mot svenska och europeiska beslutsfattare som bygger både på dialog och opinionsbildning. De flesta av CONCORD Sveriges medlemmar har också ett eget påverkansarbete. Inför valet vill vi utveckla och förstärka samordningen för att nå ut i det offentliga samtalet, väcka engagemang för internationella frågor hos fler människor och samhällsaktörer och påverka opinionen. Strategens roll blir att med hjälp av en referensgrupp av medlemsorganisationer samordna olika initiativ, säkerställa utbyte av information, utföra målgruppsanalyser, identifiera nya aktörer och utveckla gemensamma initiativ och verktyg. Strategens roll är att utveckla nya idéer och metoder för opinionsbildning och att samordna och stötta referensgruppens arbete i nära samarbete med kollegorna på kansliet. Strategen bidrar också till interna processer, ansvarar för planering och rapportering kring sina arbetsområden och rapporterar till verksamhetschefen.

Uppdraget

Som strateg jobbar du närmast med kommunikationsansvarig, rapporterar till verksamhetschefen och samordnar dagligen med alla på kansliet. Du bidrar till uppfyllande av CONCORD Sveriges strategi, verksamhetsplan och verksamhetsbudget med uppföljning och rapportering inom arbetsområdet. Uppdraget innebär att:

 • Projektleda referensgruppens arbete och stötta den med omvärldsbevakning, aktörsanalys och målgruppsanalys
 • Identifiera nya aktörer, allianser och verktyg för opinionsbildning inför valet 2022
 • Utforma och utveckla gemensamt arbete och verktyg/format för aktiviteter
 • Säkerställa informationsutbyte mellan medlemmar, samordna och underlätta deras arbetsfördelning i opinionsbildning
 • Samordna med kollegorna på kansliet
 • Utvärdera, rapportera och följa upp
 • Bidra till CONCORD Sveriges organisationsutveckling och medlemsarbete

Kompetenskrav

 • Minst 3-5 års erfarenhet av strategiskt opinionsbildande arbete mot målgrupper i Sverige
 • Minst 1-2 års erfarenhet med engagemangskapande arbete i det svenska civilsamhället
 • Erfarenhet av strategiskt och operativt arbete med både digitala kanaler och traditionell media
 • Högskoleutbildning inom statsvetenskap/utvecklingsstudier/kommunikation eller motsvarande
 • Generell förståelse för pågående debatt kring utvecklings-och hållbarhetsfrågor
 • God förmåga att samordna och driva processer med flera aktörer
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och förklara komplexa frågor, engagera och tydliggöra budskap
 • God förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt att arbeta självständigt
 • God social kompetens och förmåga att samarbeta med andra, stötta och lyfta andras deltagande och synlighet

Anställningsform: Projektanställning till och med 31 december 2021, med förlängning till och med september 2022 ifall finansiering säkras.

Omfattning: 100%

Plats: Stockholm

Tillträde: Snarast

Ansökan: Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 9 maj till jobb@concord.se. Ange ”strateg” som ärende.  

För information: Kontakta Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef, 072-243 5919, Åsa Thomasson, fackrepresentant Unionen 073 – 514 17 52.