Jobbannons

18 maj 2020

CONCORD Sverige: vikarierande policysamordnare

Sista ansökningsdag: 3 juni, 2020

Plats: Stockholm

CONCORD Sveriges kansli består av ett dynamiskt team på nio kollegor som står i centrum av ett stort nätverk av kunniga civilsamhällsorganisationer. Nu när en av våra policysamordnare går på föräldraledighet söker vi en vikarie som tillsammans med oss vill driva vårt arbete framåt inom två av CONCORD Sveriges arbetsområden.

Plattformen CONCORD Sverige samlar 73 organisationer. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings-och utrikespolitik. I vårt uppdrag ingår även att stärka våra medlemsorganisationers kunskap och kapacitet att påverka beslutsfattare i Sverige, på EU-nivå och globalt. CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa. Vi söker nu en policysamordnare för ett vikariat till juni 2021.

Tjänsten

CONCORD Sveriges kansli består av ett dynamiskt team på nio kollegor som står i centrum av ett stort nätverk av kunniga civilsamhällsorganisationer. Nu när en av våra policysamordnare går på föräldraledighet söker vi en vikarie som tillsammans med oss vill driva vårt arbete framåt inom två av CONCORD Sveriges arbetsområden. Det ena fokuserar på civilsamhällets demokratiska utrymme medan det andra arbetsområdet kommer att relatera till klimat/biologisk mångfald, som kopplar till vårt befintliga arbete med utvecklingspolitiken och Agenda 2030.

Rollen

CONCORD Sveriges arbetsgrupper består av representanter för våra medlemsorganisationer. Policysamordnarens roll är att samordna och stötta de gemensamma aktiviteterna utefter gruppens mål. Du bistår gruppen med omvärldsbevakning för dina arbetsområden, och skapar möjligheter för påverkansarbete gentemot beslutsfattare – på svensk och EU-nivå. Policysamordning på CONCORD Sverige innebär nära team-arbete med andra policysamordnare och med kommunikationsteamet. Policysamordnaren ansvarar för planering och rapportering kring sina arbetsområden och rapporterar till verksamhetschefen.

Uppdrag

Som policysamordnare är du ansvarig för utförande av strategi, verksamhetsplan och verksamhetsbudget samt uppföljning och rapportering inom arbetsområdet. Detta innebär att:

 • Planera, organisera och samordna arbetsgruppens arbete kring kompetenshöjning, utbyte och påverkansarbete
 • Stötta arbetsgruppen med omvärldsbevakning, målgruppsanalys och policyutveckling
 • Samordna med andra policysamordnare, policychef och kommunikationsansvarig
 • Identifiera påverkansmöjligheter och lyfta arbetsgruppens frågor i relation till våra målgrupper – formulera kommunikation och företräda.
 • Stötta CONCORD Europa i det gemensamma påverkansarbetet inom arbetsområdena och koppla påverkansarbetet i Sverige till processerna i Bryssel.
 • Utvärdera, rapportera och följa upp.
 • Bidra till CONCORD Sveriges organisationsutveckling och medlemsarbete.

Kompetenskrav

 • Högskoleutbildning inom statsvetenskap/utvecklingsstudier/internationella relationer eller motsvarande.
 • God förmåga att samordna och driva processer med flera aktörer.
 • God förmåga att stötta och lyfta andras deltagande och synlighet.
 • Generell förståelse för, och engagemang i, pågående debatt kring utvecklings-och hållbarhetsfrågor, gärna med fokus på hållbar utveckling och demokratifrågor.
 • Minst 2-3 års erfarenhet av politisk påverkansarbete inom Sverige och/eller EU, inklusive dialog med beslutsfattare.
 • Kännedom om civilsamhällesorganisationer med internationell inriktning.
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • God förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt att arbeta självständigt.

Meriter

 • Dokumenterad kommunikationserfarenhet och vana att arbeta med opinionsbildning, sociala medier och digitala verktyg för utåtriktat arbete.
 • God kunskap inom området klimat och biologisk mångfald.

Anställningsform: Vikariat till och med 15 juni 2021

Omfattning: 100%

Plats: Stockholm

Tillträde: Augusti 2020

Ansökan: Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 3 juni till jobb@concord.se. Ange ”vikarierande policysamordnare” som ärende.

För information: Kontakta Cecilia Nilsson Kleffner, verksamhetschef, 072-243 59 19, Olivia Hugoo, fackrepresentant Unionen 073-945 85 97, eller Madeleine Winqvist fackrepresentant Akademikerförbundet SSR 070-722 58 28.

Annonsen i PDF-format