Rekommendationer

24 november 2021

Digitala möten och beslutsprocesser – hur påverkas civilsamhällets deltagande?

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Under de senaste 15 åren har det skett en tillbakagång vad gäller civilsamhällets demokratiska utrymme i allt fler länder. Pandemin har använts som förevändning för att genomföra ytterligare inskränkningar, bland annat genom ökad digital övervakning och insamling av data från civilsamhället. Samtidigt har pandemin lett till att allt fler beslutsprocesser och konsultationer av nödvändighet skett digitalt. 

Digitala mötesformer kommer att förekomma i hög utsträckning även framöver. Med dem ökar också vikten av att förstå och hantera vad detta innebär för civilsamhällets utrymme och deltagande. Hur, och under vilka omständigheter, kan digitala mötesformer användas på ett meningsfullt och inkluderande sätt utan att deltagarnas säkerhet äventyras? 

Med anledning av detta har medlemsorganisationer inom CONCORD Sverige tagit fram ett diskussionsunderlag om hur svenska departement och myndigheter, inte minst ambassader, bättre kan möjliggöra ett meningsfullt och säkert deltagande av civilsamhället i digitala möten och beslutsprocesser. Underlaget innehåller ett flertal praktiska förslag på åtgärder som vi tycker bör bli standard på samtliga svenska utlandsbeskickningar. Underlaget fokuserar främst på de samråd, dialoger och möten som anordnas inom ramen för svensk utrikes- och utvecklingspolitik.  

Organisationer som tillsammans tagit fram och står bakom underlaget är: Act Svenska kyrkan, ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Centerpartiets Internationella Stiftelse, Civil Rights Defenders, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, ForumCiv, IM, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Naturskyddsföreningen, Plan International Sverige, RFSU, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, SILC, Svenska FN-förbundet, Svenska missionsrådet, Union to Union och We Effect.   

Diskussionsunderlaget är framtaget genom samarbete i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme.