Nyheter

5 maj 2023

Civicus: Så mår civilsamhället 2023

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Vi lever i en värld plågad av konflikter och kriser, där demokratiska värderingar och institutioner sätts på hårda prov, och civilsamhällets representanter begränsas, hotas och mördas. Mot denna verklighet anpassar sig civilsamhället för att fortsätta göra skillnad. Det konstaterar Civicus i sin ”State of Civil Society Report 2023”, som också bidrar med en rad tips och idéer på fortsatt agerande.

Den internationella civilsamhällesalliansen Civicus släppte nyligen sin rapport ”State of Civil Society Report 2023”. Rapporten synar fjolåret och tittar på trender kring civilsamhällets agerande i exempelvis kampen för demokrati, inkludering och klimaträttvisa. 

I rapporten lyfts bland annat att:

  • Ekonomiska svårigheter bidrar till att intensifiera hoten mot mänskliga rättigheter globalt
  • Det civila samhället anpassar sig på olika sätt för att kunna verka i en föränderlig värld. Bland annat syns allt fler mindre gräsrotsgrupper som inte är organiserade och strukturerade på ett traditionellt sätt.
  • Rörelser för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter vinner vissa segrar mot alla odds
  • Desinformation snedvrider det offentliga samtalet, undergräver demokratin och ger näring till hat
  • Demokratin urholkas på flera sätt, bland annat av demokratiskt valda ledare som exempelvis använder sin demokratiska plattform för att koncentrera allt mer makt i sina egna händer och underminera institutioner.

Rapporten listar även en rad idéer för hur den negativa globala trenden kan vändas. En idé som lyfts är behovet av ett brett globalt påverkansarbete  för att skapa ett större erkännande av det civila samhällets roll i konflikt- och krishantering. Civilsamhället uppmanas också arbeta med vänligt sinnade stater för att öppna FN och andra internationella institutioner för inkludering och granskning från allmänheten. Man lyfter även medias avgörande roll för att vinna allmänhetens stöd för civilsamhällets arbete samt att än mer verka för att stärka solidariteten mellan civilsamhällesnätverk över hela världen i trängda situationer.

Läs mer i Civicus rapport ”2023 State of civil society report”.

Rapport från CONCORD Sveriges 20-årsjubileum: Så kan vi försvara demokratin